Skip to content

Olagligt för polisen att fotografera medlemmar i MC-gäng under tvång

Polisen får inte fotografera människor hur som helst i samband med ett ingripande. Det konstaterar JO och riktar därför kritik mot polisen i Dalarna som fotograferade två medlemmar i MC-gänget Outlaws som inte var misstänkta för brott men ändå föremål för tvång i form av en kroppsvisitation.

Det var två ordningspoliser i Falun som förra sommaren, i samband med patrullering, stötte på två medlemmar av MC-klubben Outlaws. Dessa fick legitimera sig och genomgå en kroppsvisitation i syfte att hitta till exempel vapen.

Männen var dock inte misstänkta för något brott utan enligt både poliserna och Polismyndigheten i Dalarna handlade det om en kartläggning av den grova organiserade brottsligheten för kriminalunderrättelsetjänstens räkning.

I samband med ingripandet passade poliserna också på att fotografera de bägge männen.

En av poliserna skriver i ett yttrande till JO:

”Red devils MC som är undergrupp till Hells Angels har sedan en tid varit etablerade i Falun och nyligen har Outlaws MC påbörjat sin etablering. Hells Angels och Outlaws är sedan tidigare kända fiender och sammandrabbningar mellan dessa har skett nyligen i olika delar av landet.”

Polisen fortsätter:

”I och med att Outlaws MC påbörjat en etablering i Falun har kriminalunderrättelsetjänsten i Falun gått ut med att vi ska dokumentera och fotografera medlemmarna för att kunna ha en bra inblick i klubben och för att kunna agera snabbt mot personer vid eventuella sammandrabbningar.”

Länspolismästare Sten-Olov Hellberg bekräftade i sitt yttrande att grunden för ingripandet var att ”ett beslut om en särskild undersökning gällande den grova organiserade brottsligheten, och direktiv för den efterföljande underrättelseinhämtningen, hade fattats av operativa chefen vid polismyndigheten”.

Rikspolischefen Bengt Svenson är dock till viss del kritisk till händelsen:

”Med beaktande av att fotograferingen skedde i mycket nära anslutning till utförda tvångsåtgärder ställer sig styrelsen i viss mån tveksam till förfarandet. Det finns en risk för att den som fotograferas i en situation som den förevarande kan känna sig tvingad att medverka i densamma.”

Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger konstaterar att det i princip inte finns något förbud för polisen att fotografera människor på allmän plats. I flera tidigare ärenden har dock JO slagit fast att polisen inte utan uttryckligt lagstöd får använda tvång för att avfotografera personer.

JO kritiserar därför ingripandet och skriver:

”Fotograferingen genomfördes under ett tvångsingripande och framstår som en integrerad del av detta. Den hade därmed karaktären av en mot dem vidtagen tvångsåtgärd. Något lagstöd för fotografering av det slaget finns inte.”

Han understryker också i sitt beslut att hans utredning har inriktats på just fotograferingen och inte på den övriga delen av de tvångsåtgärder som polisen vidtog.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt