Skip to content

Mamma vägrade låta pappa träffa dotter - får ensam vårdnad trots "flagranta brister"

Mamman har visserligen "flagrant brustit" i sitt ansvar som förälder när hon under flera år har vägrat pappan att få träffa sin dotter. Eftersom dottern aldrig bott med sin pappa så får mamman dock ensam vårdnad.

En man, som kommer från USA men numera har en bostadsadress i Sverige, väckte talan i tingsrätten angående vårdnad och umgänge med sin dotter. Pappan uppgav att mamman sagt upp kontakten och vägrade låta honom träffa sin dotter efter födseln.

Mamman, å sin sida, uppgav att pappan efter förlossningen hotat att föra ut dottern ur landet vilket lett till att hon och dottern bland annat hade beviljats skyddade personuppgifter.

Tingsrätten kom fram till att mammans anklagelser var grundlösa och tog även hänsyn till att hon hindrat varje form av umgänge mellan dottern och pappan. Pappan anförtroddes därför ensam vårdnad och mamman ålades att betala hans rättegångskostnader.

Hovrätten delar i och för sig tingsrättens bedömning att kvinnans påstående om att mannen skulle komma att föra bort barnet saknar grund. Eftersom mamman uppgett att hon ansåg det omöjligt att samarbeta med pappan anser domstolen dock att gemensam vårdnad är utesluten.

Eftersom dottern, som nu är sex år, och pappan inte pratar samma språk och aldrig har bott tillsammans anser rätten att vårdnaden ska tillfalla mamman.

Domstolen understryker dock att mamman på ett flagrant sätt brustit i sitt ansvar som vårdnadshavare när det gäller dotterns umgänge med pappan. Han  ges därför rätt till visst umgänge som ska trappas upp allt eftersom och som inledningsvis ska ske med umgängesstöd.

Mamman föreläggs att vid vite överlämna dottern inför umgängestillfällena.

 

Foto: Hasse Holmberg/Scanpix

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt