Skip to content

”Jättemärkligt, Domstolsverket” – listan med civilrättsliga medlare inte kvalitetskontrollerad

Den nya lagen om möjlighet till medling i civilrättsliga ärenden har fått Domstolsverket att publicera en lista på tänkbara medlare på sin hemsida – dock utan att kontrollera vilka dessa personer är. ”Det blir ointressant för en domare att titta på den här listan om det saknas kvalitetssäkring”, säger Advokatsamfundets vice ordförande Bengt Ivarsson.

Den 1 augusti trädde lagen i kraft som handlar om medling och förlikning i tvistemål. Syftet är att ge medlare en större rättslig tyngd och vara ett alternativ till långa domstolsprövningar när det gäller framförallt ekonomiska tvister mellan företag eller enskilda.

Lagen innebär bland annat att den överenskommelse som medlaren lyckas få till stånd mellan parterna sedan ska fastställas av rätten.

Domstolsverket har publicerat en förteckning över tillgängliga medlare på sin hemsida men inga krav har ställts på dem som erbjuder sina tjänster. Domstolsverket har inte heller kontrollerat eller värderat deras kompetens, skriver tidningen Riksdag & Departement.

- Jag tror att de allra flesta kommer att leta upp medlare via sina egna kanaler i stället. Syftet med förteckningen har förlorat sin mening, säger Advokatsamfundets vice ordförande Bengt Ivarsson till Riksdag & Departement.

Västsvenska handelskammaren instämmer i kritiken:

- Det här är jättemärkligt! Tanken är ju att medlare ska ha gediget juridiskt kunnande, säger Johan Trouvé, VD för Västsvenska handelskammaren, till Riksdag & Departement.

Domstolsverket tillbakavisar dock kritiken:

- Förteckningen är en möjlighet att hitta andra personer med annan erfarenhet och inte bara leta bland gamla domarkollegor, säger Malin Käll på Domstolsverket till tidningen. Det är upp till varje domare att avgöra om det här är personer som är lämpliga.

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt