Skip to content

Hovrätt: Grovt rättegångsfel av tingsrätt att meddela tredskodom

Stockholms tingsrätt ändrade tid för huvudförhandling och missade sedan att skicka ny kallelse. Trots detta meddelade man tredskodom när svaranden uteblev. Tingsrätten har gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel, bedömer hovrätten.

Ett aktiebolag, Täby Rör, ansökte i augusti 2010 om ett betalningsföreläggande gällande ett anspråk om 178 000 kronor jämte ränta mot en förening, NNFS Nordiskt Näringscenter. Föreningen bestred fordran som låg till grund för föreläggandet och målet överlämnades till tingsrätten.

Tingsrätten kallade föreningen till huvudförhandling den 19 oktober. I ett senare föreläggande informerades föreningen om att huvudförhandlingen skulle skjutas upp till den 26 oktober 2011.

I juli 2011 skickade tingsrätten ut en huvudförhandlingsplan till parterna. I den informerades parterna om att de skulle få särskilda kallelser.

Någon särskild kallelse skickades dock aldrig till föreningen. Bolagets talan bifölls därför genom tredskodom eftersom föreningen inte inställde sig till förhandlingen.

En företrädare för föreningen ansökte senare om återvinning. Ansökan avvisades eftersom föreningen hunnit upplösas och mannen därför inte ansågs vara behörig.

Hovrätten kritiserar nu tingsrätten och anser att skrivelsen om ny tid för huvudförhandling borde ha följts av en ny kallelse. Dessutom, skriver hovrätten, innehöll skrivelsen ingen uppgift om risken för tredskodom.

Hovrätten konstaterar dessutom att föreningen inte hade likviderats och att den därför inte hade upphört i formell mening.

Det förelåg inte förutsättningar för att meddela tredskodom och hovrätten bedömer att tingsrätten begått ett grovt rättegångsfel. Hovrätten undanröjer därför tingsrättens tredskodom och återförvisar målet till tingsrätten.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt