Skip to content

Volvo inte skyldigt att ersätta obehöriga uttag med bankkort

En kvinna som tappat sin plånbok yrkade i ARN att hon skulle befrias från betalningsansvar för obehöriga uttag om nästan 8 000 kronor från sitt Volvokort. ARN finner dock att sannolikheten att någon obehörig person kunnat gissa den korrekta koden på tre försök är försumbar och avslår yrkandet.

En kvinna yrkade i Allmänna reklamationsnämnden, ARN, att hon skulle befrias från betalningsansvar för obehöriga uttag om nästan 8 000 kronor från sitt Volvokort.

På väg hem från ett restaurangbesök tappade hon sin plånbok innehållande flera bankkort som någon sedan försökt ta ut pengar från. Uttagen med Volvokortet var dock de enda som varit framgångsrika.

Volvo Finans AB motsatte sig yrkandet och anförde att kortets kod måste ha förvarats i anslutning till kortet eftersom korrekt pinkod angivits vid uttagen.

ARN yttrar att sannolikheten att någon obehörig person kunnat gissa den korrekta koden på tre försök är försumbar. I likhet med bolaget drar nämnden därför slutsatsen att koden måste ha förvarats tillsammans med kortet. Enligt 4 och 6 §§ lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument ska den kontohavare som genom grov oaktsamhet underlåtit att skydda sin personliga kod ansvara för beloppet.

Med anledning av detta finner nämnden att det måste anses vara grovt oaktsamt att tappa eller lämna ett bankkort som förvaras tillsammans med sin kod. Volvo ska därför inte ersätta kvinnan för uttagen.

Maria Kronvall

Foto: Volvo

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt