Skip to content

ARN anser att SAS borde ersätta passagerare för inställd flygresa

SAS vägrade ersätta en man för en inställd flygresa då bolaget hävdade att flyget ställts in på grund av ett tekniskt problem som låg utanför deras kontroll. Men ARN anser att SAS ska ersätta passageraren för flygbiljetten.

En man ville ha ersättning från flygbolaget SAS efter att hans flyg till Köpenhamn ställts in. SAS motsatte sig det eftersom att flyget ställts in på grund av oförutsebart tekniskt fel i motorerna.

Det aktuella flygplanet hade enligt SAS genomgått alla de säkerhetskontroller som krävs och felet kunde därför inte ha undvikits.

Enligt EU-domstolen kan flygbolag befrias från betalningsskyldighet vid inställda flygningar om det rört sig om en extraordinär omständighet. En sådan kan vara ett tekniskt problem om det ligger utanför bolagets faktiska kontroll.

Allmänna reklamationsnämnden anser dock att SAS inte visat att det tekniska felet uppkommit till följd av en händelse som faller utanför företagets normala verksamhet och alltså utanför dess faktiska kontroll. SAS rekommenderas därför av ARN att betala 250 euro i ersättning till mannen.

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt