Skip to content

EU-domstolen: Programlicenser får säljas vidare även när de laddats ner

Tysk domstol begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål gällande licenser för datorprogram. Begäran kom efter en tvist mellan bolaget UsedSoft och företaget Oracle.

Oracle hävdade att UsedSoft olagligt sålde deras licenser för företagets mjukvara, då UsedSoft sålde begagnade licenser till mjukvaran som UsedSoft köpt upp av Oracles kunder.

EU-domstolen menar dock att spridningsrätten konsumeras efter första försäljningen och att den ursprungliga upphovsmannen då förlorar ensamrätten att sprida produkten vidare.

Direktivet om rättsligt skydd för datorprogram ska enligt domstolen tolkas så att detta gäller även om kunden laddat ner produkten från rättighetshavarens hemsida.

Spridningsrätten konsumeras alltså inte bara vid försäljning av fysiska produkter så som en cd- eller dvd-skiva. EU-domstolen pekar på att så länge den första köparen av licensen gör sin nedladdade kopia oanvändbar, får licensen säljas vidare.

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt