Skip to content

DO stämmer Sigtuna kommun efter tvångsomhändertagande av nyfödd

En nyfödd bebis togs ifrån sina föräldrar då kommunen bedömde att mamman, som har en psykisk funktionsnedsättning, inte skulle klara av att ta hand om barnet. DO stämmer nu kommunen eftersom man anser att föräldrarna har diskriminerats genom kommunens bristfälliga utredning.

Ett par anmälde till Diskrimineringsombudsmannen att de känt sig allvarligt kränkta och diskriminerade då deras nyfödda barn blev tvångsomhändertaget av Sigtuna kommun.

– Socialförvaltningen har handlat utifrån en förutfattad mening om att personer med psykisk funktionsnedsättning inte kan ta hand om sina barn, säger Ulrika Dietersson, chef för samhällslivsenheten.

– Föräldrarna har känt stor oro och maktlöshet under socialförvaltningens utredning. De har även känt sig kränkta över de nedlåtande uttalanden som fällts av socialsekreterare.

Efter att föräldrarna överklagat kommunens beslut har Högsta förvaltningsdomstolen nu slagit fast att Sigtuna kommun gjorde fel.

Domstolen framhåller att det krävs konkreta omständigheter som talar för att barnet riskerar att komma till skada och att det endast är föräldraförmågan i det enskilda fallet som ska ligga till grund för ett beslut om tvångsvård. 

I det här fallet saknas en fördjupad utredning och en individuell bedömning. DO stämmer därför kommunen och kräver 200 000 kronor var i diskrimineringsersättning till föräldrarna och barnet.

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt