Skip to content

Tidigare nekad beviljas hel sjukersättning för kroniskt trötthetssyndrom

Försäkringskassan nekade en kvinna som lider av kroniskt trötthetssyndrom sjukersättning. Förvaltningsrätten gör en annan bedömning och beviljar nu kvinnan hel sjukersättning.

En kvinna som lider av kroniskt trötthetssyndrom till följd av en allvarlig form av sköldkörtelsjukdom beviljades inte sjukersättning av Försäkringskassan.

Kassan hävdade att hon, efter läkning och med stöd av fortsatt medicinsk behandling och rehabilitering, borde kunna återgå i någon form av förvärvsarbete.

Kvinnan överklagade beslutet till förvaltningsrätten och anförde att hon till följd av sjukdomsbesvären är arbetsoförmögen och att det inte finns någon behandling.

Förvaltningsrätten konstaterar att kvinnan inte kunnat delta i rehabiliteringsprogram och att varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen har kunnat presentera några arbetslivsinriktade åtgärder som hon kunnat delta i.

Med anledning av detta samt åberopade medicinska utlåtanden finner rätten att samtliga rehabiliteringsåtgärder är uttömda och att kvinnans arbetsförmåga är helt och stadigvarande nedsatt i förhållande till alla typer av arbeten.

Överklagandet bifalls därför och kvinnan beviljas hel sjukersättning.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt