Skip to content

Nästan 100 procent av nyexaminerade jurister har kvalificerat arbete inom ett år

Ljus framtid för juridikstuderande
Ljus framtid för juridikstuderande

Varje år tar cirka 290 personer examen från juristprogrammet i Uppsala. Universitet har nu genomfört en kartläggning av arbetsmarknaden för sina nyexaminerade jurister och nästan alla som tar examen får snabbt ett kvalificerat arbete.

- Enkäter med våra alumner visar att närmare 100 procent har ett arbete mellan sex och tolv månader efter examen. Nästan alla arbetar med juridik, säger Olle Mårsäter, studierektor för grundutbildningen.

Ett viktigt område för att säkerställa studenternas attraktivitet efter examen är möjligheten till praktik – någonting som har utökats stegvis i Uppsala under de senaste åren.

- Vi har länge haft en examensarbeteskurs med praktikinslag där varje student har en möjlighet att göra en tio veckor lång praktik inom ramen för examensarbetet, säger Margareta Brattström, ordförande i utbildningsutskottet.

- Nu har vi även infört praktikveckor under flera av våra fördjupningskurser och det har visat sig att dessa praktikveckor ofta leder till jobb hos samma arbetsgivare i ett senare skede.

Även antalet studiebesök hos olika arbetsgivare har blivit fler under de senaste åren och institutionen satsar varje år en halv miljon kronor på kvalitetshöjande åtgärder av detta slag.

Enligt Margareta Brattström är både studenter och arbetsgivare oftast mycket nöjda efter en praktikperiod:

- Praktiken bekräftar att utbildningen förbereder studenterna väl inför framtida yrkesliv, stärker intresset för olika slags arbeten och leder till viktiga kontakter, säger hon.

- Att många också får sommarjobb på samma ställe och senare även sitt första jobb där, visar att detta är ett mycket lyckat initiativ.

 

 

Foto: David Magnusson/SvD/Scanpix


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt