Skip to content

Betalning via bostadsrättsförening för renovering berättigar till ROT-avdrag

Tre personer som renoverat sina lägenheter via deras bostadsrättsföreningar ville ha ROT-avdrag på sina kostnader. De fick nej hos både Skatteverket och förvaltningsrätten men kammarätten gör nu en annan bedömning.

Medlemmarna som låtit renovera sina lägenheter betalade för kostandena till respektive förening som i sin tur betalade byggbolagen. I och med att byggbolagen hade ställt fakturorna till föreningarna ansåg Skatteverket, SKV, att det var medlemmarnas bostadsrättsföreningar som var utförare av arbetena. SKV nekade därför avdragen.

 Besluten överklagades till förvaltningsrätten som anförde att det var bevisat att det var byggbolagen som utfört arbetena och att de därmed var att anse som utförare. Rätten ansåg dock att de åberopade handlingarna hade upprättats fristående från betalningen och att skattereduktionen därför inte kunde medges.

Efter ytterligare överklagande konstaterar kammarrätten, i likhet med förvaltningsrätten, att byggbolagen är att anse som utförare.

Rätten konstaterar också att handlingarna ifråga visar vilket arbete som utförts i lägenheterna, totalkostnaden för detta och hur stor del av arbetet som utgjort arbetskostnaden. Genom kontoutdrag är det också visat att personerna betalat till föreningarna för utfört arbete i lägenheterna. Enligt domstolen ger dokumenten tillräckligt stöd för att sökandena haft utgifter som berättigar till skattereduktion. Överklagandena bifalls nu därför.

Maria Kronvall

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt