Skip to content

HD:s ordförande: "Innan jag blev justitieråd hade jag ingen erfarenhet från dömande verksamhet"

Marianne Lundius tillträdde tjänsten som ordförande för Högsta domstolen 2010.
Marianne Lundius tillträdde tjänsten som ordförande för Högsta domstolen 2010.

 

Högsta domstolens ordförande Marianne Lundius är jurist i tredje generationen – på den kvinnliga linjen.

- Min mormor och mamma hade hemhjälp men det kändes inte riktigt tillåtet när jag var småbarnsmamma utan då skulle man klara allt själv. Jag hoppas att den attityden är på väg bort, säger hon i en stor intervju i tidningen Domkretsen.

I intervjun i det senaste numret av Domkretsen berättar Marianne Lundius om hur hennes dagar på HD ser ut. De administrativa chefsuppgifterna sträcker sig oftast långt in på eftermiddagarna – ofta fram till tre à halv fyra då hon kan börja läsa in sig på målen som domare.

- Om man har en viktig roll måste man vara beredd att arbeta mycket. Jag stiger mestadels upp väldigt tidigt för att hinna allt, säger hon till Domkretsen.

Hon understryker dock att hon ser på sin chefsroll utifrån principen ”prima inter pares” – den främsta bland jämlikar.

- Min uppgift gentemot kollegerna är att med hjälp av kansliorganisationen tillhandahålla en kvalificerad supportfunktion för ledamöternas dömande uppgifter.

Rent generellt anser hon dock att man bör renodla juristrollen inom domstolsväsendet.

- Var och en ska utföra de uppgifter som den är lämpad för och utbildad till. Juristerna ska inte utföra kontorsuppgifter utan dessa sköts lämpligast och bäst av domstolssekreterarna.

Innan Marianne Lundius började på HD för 13 år sedan arbetade hon som advokat med inriktning på främst affärsjuridik och skatterätt i 20 år.

- Jag kom verkligen utifrån och hade ingen erfarenhet av dömande verksamhet förutom tingstjänstgöringen. När jag tillträdde som justitieråd hade jag föga kunskap om domstolens organisation, säger hon till Domkretsen.

 

FAKTA Marianne Lundius:

Född 1949

Ledamot av HD sedan 1998

Ordförande i HD 2010-

Juris kandidatexamen 1976 

Tingstjänstgöring 1976-78 

Biträdande jurist och advokat Lagerlöf & Leman Advokatbyrå 1978-1998

 

Offentliga uppdrag

Vice ordförande i Fideikommissnämnden
Ersättare för ordföranden i Oljekrisnämnden
Ersättare i Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Vice ordförande i domarnämnden

 

Andra uppdrag

Vice ordförande Stockholmsbörsens disciplinnämnd
Vice ordförande Swedsec AB:s disciplinnämnd
Vice ordförande i Aktiemarknadsnämnden
Ledamot i styrelsen för Heijnes stiftelse
Principal i Stiftelsen Stockholms sjukhem
Huvudman i Hjärt-Lungfonden, Svenska Nationalföreningen mot hjärt-och lungsjukdomar
Ordförande i styrelsen för Sven och Lilly Lawskis fond för naturvetenskaplig forskning

Källa: Högsta domstolen 

 

 

 

Foto: Scanpix och Högsta domstolen

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt