Skip to content

Europadomstolen: Sverige kränkte inte smygfilmad flickas rätt till privatliv

En man åtalades för sexuellt ofredande sedan han placerat en filmkamera inne i badrummet för att filma när hans då 14-åriga styvdotter klädde av sig.

Mannen fälldes i tingsrätten men friades efter överklagande i hovrätten.

Hovrätten konstaterade att det inte i sig var olagligt att i Sverige filma någon utan den personens vetskap. Men att försök till barnpornografibrott hade kunnat vara aktuellt om det varit uppe för prövning.

Beslutet överklagades till Högsta domstolen som inte beviljade prövningstillstånd.

Flickan klagade då till Europadomstolen och anförde att Sverige hade kränkt hennes rättighet i artikel 8 i Europakonventionen, rätten till privatliv. Detta genom att inte göra det möjligt att få styvpappan dömd för att han kränkt hennes personliga integritet.

Europadomstolen konstaterar att styvpappan teoretiskt sett hade kunnat dömas för antingen sexuellt ofredande eller för försök till barnpornografibrott.

Domstolen anför också att Sverige utreder frågan huruvida filmandet ska kriminaliseras. Med anledning av detta finner Europadomstolen att Sverige inte har kränkt rätten till privatliv i artikel 8.

Tre domare är skiljaktiga, och anser att Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter och att rättigheten därmed kränkts.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt