Skip to content

Därför ville Sten Andersson inte underteckna debattartikeln med de andra hovrättspresidenterna

Sten Andersson, chef för Göta hovrätt, är den enda av Sveriges sex hovrättspresidenter som inte ville underteckna dagens debattartikel i Svenska Dagbladet om nämndemän och prövningstillstånd.

I artikeln begär de övriga presidenterna att nämndemännen ska slopas och att det ska krävas prövningstillstånd för samtliga mål som ska upp i hovrätterna.

Sten Andersson, hovrättspresident för Göta hovrätt med ett förflutet som bland annat rättschef i justitiedepartementet, förklarar varför han inte ville sätta sitt namn under debattartikeln:

- Jag delar inte, i alla nyanser, det som står i artikeln och då ville jag inte skriva under.

Vad är det som du inte håller med om?

- Jag tycker att det finns all anledning att överväga om det verkligen ska införas krav på prövningstillstånd för alla mål i hovrätterna. Jag tycker att vi ska gå försiktigt fram när det gäller det och jag tror inte att vi har kommit dithän att vi kan säga oss veta att det är den rätta vägen att gå.

Är det rättssäkerheten du tänker på?

- Jo, så kan man sammanfatta det och när det gäller den så bör man gå försiktigt fram. När det gäller prövningstillstånd för tvistemålen så har jag, rent generellt, inga betänkligheter men jag tycker att vi borde skaffa oss ytterligare erfarenhet från dessa innan vi inför krav på prövningstillstånd för brottmålen. Det kräver en särskild säkerhetsmarginal, enligt min uppfattning.

Hur förhåller du dig till de delar av debattartikeln som handlar om att nämndemännen borde slopas i hovrätterna?

- Där instämmer jag helt och har ingen annan uppfattning.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt