Skip to content

Överviktig kvinna anses ha helt nedsatt arbetsförmåga – beviljas sjukpenning i KamR

Försäkringskassan avslog en kvinnas ansökan om sjukpenning med motiveringen att hennes oförmåga att arbeta inte berodde på rent medicinska orsaker utan på hennes övervikt. Kammarrätten gör nu en annan bedömning.

Kvinnan led av en bukspottsinflammation och skulle även genomgå en gastric bypass-operation. Hon hade tidigare beviljats sjukpenning på samma medicinska grund som vid detta beslut.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som fann att det medicinska underlaget inte gav stöd för att kvinnans arbetsförmåga var nedsatt med minst en fjärdedel.

Enligt förvaltningsrätten framstod det också som om sjukskrivningen hade rekommenderats med anledning av den kommande operationen.

Kammarrätten ändrar nu efter överklagande beslutet och beviljar kvinnan full sjukpenning för den begärda perioden.

Kammarrätten har utgått från samma utredning som refereras i förvaltningsrättens dom. Enligt kammarrätten visar det medicinska underlaget att kvinnans i sin tjänst som personlig assistent har haft en helt nedsatt arbetsförmåga under perioden. Hon ska därför beviljas sjukpenning

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt