Skip to content

Ny lag: Hemlig teleövervakning får användas utan att någon är misstänkt

Hemlig teleövervakning ska få användas även i en förundersökning där inte någon är misstänkt för brott. Och beslut ska i i brådkande fall få fattas direkt av åklagare. Det är två att de ändringar som Riksdagen har beslutat om när det gäller hemliga tvångsmedel.

Riksdagen har beslutat om ett antal nya bestämmelser om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation.

Till att börja med ska hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning i fortsättningen benämnas "hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation" och "hemlig övervakning av elektronisk kommunikation".

Det blir under vissa förutsättningar möjligt att använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation vid förundersökningar utan att någon är skäligen misstänkt för brott. Åklagare får dessutom möjligheter att i vissa brådskande fall fatta tillfälliga beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

Det införs en ny lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i polismyndigheternas och Tullverkets underrättelseverksamhet. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över denna inhämtning.

De brottsbekämpande myndigheterna får också möjlighet att inhämta så kallad platsinformation från en mobiltelefon, även om telefonen vid det aktuella tillfället inte varit uppkopplad för kommunikation. Möjligheterna gäller även  vid efterforskningar av försvunna personer.

De brottsbekämpande myndigheterna får dessutom en utökad tillgång till abonnemangsuppgifter.

De nya lagarna börja gälla den 1 juli 2012.

 

 

 

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt