Skip to content

JO kritisk till att patients anmälan hamnade i sjukjournalen i stället för hos JO

När en patient som tvångsvårdades inom den slutna psykiatrin ville göra en JO-anmälan så skickade anmälan inte vidare – utan lades in i journalen. JO är kritisk.

I en JO-anmälan ville en patient klaga på att hon tvångsvårdades inom Psykiatri nordväst vid Danderyds sjukhus inom Stockholms läns landsting. 

Patienten bad en sjuksköterska på avdelningen att skicka hennes anmälan vidare till JO vilket sjuksköterskan vägrade att göra två gånger. Istället fick patienten, enligt anmälan, till svar att hennes JO-anmälan lagts in hennes journal och att hon var tvungen att prata med en läkare för att "få lov att JO-anmäla".

Anmälan skickades senare in av patienten själv under en permission.

JO riktar nu kritik mot sjukvårdsinrättningen och skriver:

”Det är givetvis av största vikt att försändelser från patienter som ges sluten psykiatrisk tvångsvård omgående vidarebefordras om det inte finns rättsligt stöd för att agera på annat sätt. Av remissvaren framgår att myndigheten har rutiner för hur bland annat anmälningar av nu aktuellt slag ska hanteras, men att dessa inte följdes eftersom berörd sjuksköterska var ny i tjänst. Landstinget har beklagat händelsen och uppgett att det finns skäl att se över introduktionen av nyanställd personal."

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt