Skip to content

Död mans barn kan inte beviljas resning om faderskap - trots DNA-svar på 99,9 procent

DNA-test med 99,9 procent sannolikhet
DNA-test med 99,9 procent sannolikhet

DNA-analysen visar att den nu döde mannen med 99,9 procent sannolikhet inte var far till den utomäktenskapliga "dottern". Högsta domstolen vägrar dock att bevilja resning på begäran av mannens andra barn. 

Rådhusrätten i Umeå förklarade 1958, mot den nu döde mannens nekande, att han var far till en då fyraårig flicka som hade fötts utom äktenskapet. Mannen avled i april 2011 och efterlämnade fru och deras två gemensamma barn.

Syskonen ansökte om resning och yrkade att rätten skulle fastställa att mannen inte var far till den nu 57-åriga kvinnan. Till stöd för resningsansökan åberopade de en DNA-undersökning och underströk att sådana undersökningar inte var möjliga på 1950-talet. Enligt DNA-testet var sannolikheten för att syskonen och den andra "dottern" inte hade samma pappa 99,9 procent.

Hovrätten konstaterade att mannens barn inte var parter i faderskapsmålet och att det, när deras far avled, inte pågick något mål där han själv hade ansökt om resning. Eftersom de själva inte var parter och det inte heller fanns något mål där de kunde träda i sin fars ställe beslutade hovrätten att avvisa resningsansökan.

Arvingarna överklagade och påtalade att deras far, mot sitt nekande, hade fastställts vara far till "dottern" och att det nu kunnat slås fast att domen till 99,9 procents säkerhet är felaktig. De menade att det var ”känslomässigt otillfredsställande” att låta dem bära ”den arvsrättsliga konsekvensen av ett felaktigt faställt faderskap till ett särkullbarn”.

HD konstaterar att resning i tvistemål bara får beviljas till förmån för någon av parterna. Endast parterna, eller de som under eller efter rättegången har inträtt i partens, ställe får föra talan. 

När det gäller faderskapsmål konstaterar HD att ett dödsbo eller en mans barn har ansetts kunna fullfölja ett redan påbörjat resningsärende. HD skriver också att  att det som huvudregel inte tillåts att mannens arvingar efter hans död för talan i faderskapsfrågan om mannen inte själv ifrågasatt det rättsliga faderskapet.

HD tar hänsyn till att reglerna om faderskap inte har utformats som att det alltid måste råda överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt faderskap och kommer vid en avvägning mellan de olika intressena fram till att en avliden mans arvingar inte ska ges rätt att ansöka om resning i ett lagakraftvunnet faderskapsmål.

 

 

 

Foto: Yvonne Åsell/Scanpix

  • Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt