Skip to content

Behov av dagsljus i köket väger tyngre än grannes garage - bygglov upphävs

Dagsljus in i en bostad är både grundläggande och nödvändigt. Därför upphäver Mark- och miljööverdomstolen ett bygglov som skulle ha inneburit att grannarna drabbades av mörker i köket.

Två makar fick av stadsbyggnadsnämnden bygglov att uppföra garage och uterum på sin fastighet på Råå utanför Helsingborg. Grannarna och ägarna till fastigheten bredvid överklagade och hävdade bland annat att bygget drastiskt skulle försämra ljusinsläppet till deras kök.

Såväl länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen avslog överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar nu att frågan i målet är om den sökta byggnationen utgör en betydande olägenhet för omgivningen. Domstolen hänvisar bland annat till Boverkets byggregler och uttalar att ”ljusinsläpp i en bostad är grundläggande och nödvändigt för dess funktion”.

Rätten konstaterar att det fönster som kommer att skymmas är litet och utgör det enda ljusinsläppet i köksdelen och att bygglovetet därför skulle innebära en betydande olägenhet. Intresset av garage och uterum får därför vika för behovet av att behålla ett tillräckligt dagsljusinsläpp i en central del av grannbostaden.

Domstolen upphäver därför bygglovet.

  • Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt