Skip to content

Advokat döms till två års fängelse - förskingrade miljoner i dödsbon

En advokat har dömts till två års fängelse efter att ha förskingrat stora belopp för dödsbon där han varit boutredningsman och skiftesman.

Den 49-årige mannen dömdes i tingsrätten för grov förskingring och trolöshet mot huvudman. Domen fastställs nu av hovrätten.

Mannen har erkänt att han, i samband med att han varit förordnad som skiftesman i ett dödsbo, tillägnat sig närmare 900 000 kronor. I det andra fallet hade han som boutredningsman tillägnat sig drygt 960 000 kronor.

Tingsrätten konstaterade att advokaten allvarligt hade missbrukat rättsväsendets förtroende och att brottsligheten hade föregåtts av planering och ett visst mått av förslagenhet. Advokaten hade även försökt dölja gärningarna genom att förhala arvsskifteshandläggningen och brottsligheten hade pågått under lång tid.

En förmildrande omständighet var att mannen hade förlorat sin advokattitel. Påföljden bestämdes till två års fängelse. Han skulle också betala drygt 1,8 miljoner i skadestånd till de båda dödsbona.

Tingsrättens fällande dom överklagades till hovrätten som nu, i och för sig, anser att det inte kan anses utrett att någon planering verkligen hade föregått den ena handlingen, men fastställer ändå tingsrättens dom.

 

 

Foto: Scanpix

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt