Skip to content

444 gripanden mot ett tusental livsstilskriminella ska minska sommarbrotten

Ett tusental personer i Sverige - mestadels män mellan 20 och 50 år - står för en mycket stor andel av alla så kallade vardagsbrott. Regeringen har krävt att polisen ska ta tag i problemet och den första redovisningen av polisens insatser har nu kommit lagom till sommaren.  

Mellan januari och april har cirka 1 000 personer varit föremål för polisens särskilda satsning mot livsstilskriminella. Polisen har under samma period gjort 444 gripanden runt om i landet. Det visar den senaste statistiken från polismyndigheterna.

Sedan i januari genomför polisen en satsning mot livsstilskriminella - den typ av personer som är välkända av polisen och som frekvent begår brott som normalt leder till kortare fängelsestraff.

- Våra insatser riktas mot de personer som är mest brottsfrekventa. Målet med åtgärderna är att personerna ska lagföras eller på annat sätt förhindras att fortsätta med sin brottsliga verksamhet, säger Klas Johansson, länspolismästare i Halland och ansvarig för att samordna satsningen. 

- Eftersom en stor del av brotten begås för att finansiera missbruk är det viktigt att också skapa förutsättningar för mer långsiktig vård och behandling så att det går att bryta en kriminell livsstil, 

Mellan januari och april har Polisen identifierat cirka 1 000 personer runt om i landet som man riktar särskilda åtgärder emot. Under samma period har  polisen gjort 444 gripanden. 278 personer har anhållits, 155 häktningsbeslut och 428 domar har meddelats.

Satsningen pågår under 2012 och 2013. 

Livsstilskriminella är ett sammanfattande namn på personer som är välkända av  polisen och som frekvent begår brott som vanligen leder till kortare fängelsestraff. En majoritet av personerna är män mellan 20 och 50 år som begår brott för att finansiera sitt alkohol- eller narkotikamissbruk.

Sommaren 2011 gav regeringen Rikspolisstyrelsen i uppdrag att motverka livsstilskriminellas brottslighet.

 

 

Foto: Björn Larsson Rosvall/Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt