Skip to content

Skandia får betala ut 13 000 som KFM utmätt från försäkringstagare

Kronofogdemyndigheten, KFM, uppmanade försäkringsbolaget Skandia att betala 13 000 kronor som utmätts från en av Skandias försäkringstagares tjänstepensionsförsäkring. Utmätningen gjordes för fordringar i ett flertal mål hos myndigheten.

Någon betalning skedde dock inte, vilket resulterade i att myndigheten förelade Skatteverket att väcka talan gentemot försäkringsbolaget.

Skandia invände och menade att det inte var mannen själv, utan hans arbetsgivare, som var försäkringstagare. Detta då det rörde sig om en kollektivavtalsgrundad försäkring. Bolaget behövde därför inte, enligt Skandia själv, medverka till att det utmätta beloppet skulle komma mannens borgenärer tillgodo.

Skandia menade också att bestämmelserna om återköp i inkomstskattelagen hindrade utbetalning då sådan inte fick ske för andra belopp än vad som betalas ut som exempelvis ålderspension.

Tingsrätten ansåg dock att mannen fick anses som försäkringstagare trots att det var fråga om en kollektivavtalsgrundad försäkring.

Rätten konstaterade också att utmätningen endast avsåg del av försäkringen. Bestämmelserna om återköp utgjorde därmed inte något hinder för försäkringsbolaget att betala ut det utmätta beloppet.

Tingsrätten förpliktade därför Skandia att betala 13 000 kronor till mannen.

Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt