Skip to content

Saddam Husseins konsult beviljas permanent uppehållstillstånd på grund av tortyrrisk

Migrationsdomstolen beviljar en man, som har arbetat som konsult åt Saddam Hussein, och hans fru permanent uppehållstillstånd eftersom de riskerar att utsättas för tortyr i sitt hemland.

Migrationsverket avslog en man och en kvinnas ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd samt statusförklaring och beslutade att utvisa dem till Irak.

Mannen och kvinnan överklagade beslutet och anförde bland annat att mannen under ett antal år hade arbetat som konsult åt Saddam Hussein. Han ska även ha arbetat inom den irakiska underrättelsetjänsten, varit chef för en avdelning på militärhögskolan i Bagdad samt arbetat som privatlärare åt Uday Hussein. 

Dessutom ska han från den dåvarande ledningen fått flera utmärkelser från Baathpartiet till följd av sitt arbete samt varit en offentlig person i media.

Med tanke på mannens tidigare arbete och politiska åskådning anförde paret att det fanns en hotbild mot dem i Irak.

Migrationsdomstolen konstaterar att det saknas förutsättningar för att bevilja paret flyktingstatus.

Domstolen anför dock att då det finns grundad anledning att anta att paret vid ett återvändande till Irak riskerar att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning är de att betrakta som alternativt skyddsbehövande.

Migrationsdomstolen beviljar därmed paret permanent uppehållstillstånd samt alternativ skyddsstatusförklaring.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt