Skip to content

Juridikprofessor blir Sveriges första generaladvokat vid EU-domstolen

EU:s medlemsstater har för första gången någonsin utnämnt en svensk till toppjobbet som generaladvokat vid EU-domstolen. 

Nils Wahl, professsor vid Stockholms universitet, tillträder tjänsten som generaladvokat den 7 oktober för en mandatperiod på sex år. Han har sedan oktober 2006 varit domare vid EU-tribunalen.  

Innan Nils Wahl kom till tribunalen tjänstgjorde han som universitetslektor vid Stockholms universitet mellan åren 1994 och 2001. År 1995 blev han docent och juris doktor samt innehavare av Jean Monnet Chair in European Law. Mellan 1993 och 2004 var han dessutom verkställande ledamot för Stiftelsen Fakultetskurser vid Stockholms universitet. År 2001 fick han en professur i europeisk integrationsrätt.

Nils Wahl har haft flera uppdrag som sakkunnig inom området konkurrensrätt – bland annat när det gäller kartellbekämpning och översyn av den svenska konkurrenslagstiftningen. Han deltog också som expert i EG-lagsutredningen inför Sveriges anslutning till EU.

Han har också varit ordförande i Nätverket för Europarättslig forskning, ledamot i Rådet för konkurrensfrågor, skiljeman vid Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut och redaktör för Nätverket för Europarättsliga studiers årsböcker.
Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt