Skip to content

HD: Inte grovt rattfylleri att köra EU-moped berusad

Rattfylleribrott med EU-moped ska anses utgöra rattfylleri av normalgraden även om mopedisten har en hög alkoholkoncentration i utandningsluften. Det menar Högsta domstolen.

En nu 41-årig man dömdes i tingsrätten till 21 600 kronor i dagsböter för rattfylleri sedan han kört en så kallad EU-moped berusad i maj 2010.

Mannen menade att hans körning inte inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten varför brottet inte skulle anses grovt. Tingsrätten höll med och fann inte att omständigheterna var ”särskilt försvårande”.

Åklagaren överklagade och yrkade att mannen skulle dömas för grovt rattfylleri till fängelse. Hovrätten fastställde dock tingsrättens dom.

Riksåklagaren överklagade och yrkade att mannen skulle dömas för grovt brott till fängelse då den omständigheten att mannen körde en EU-moped enligt åklagaren i sig var särskilt försvårande.

Högsta domstolen, HD, beaktar liksom underinstanserna rättsfallet NJA 1995 s. 232 vari HD uttalade att rattfylleribrott med moped som princip ska anses utgöra rattfylleri av normalgraden, om inte omständigheterna är särskilt försvårande.

Den så kallade EU-mopeden är dock konstruerad för en högre hastighet än den moped som avses i prejudikatet men HD finner nu att samma utgångspunkt ska gälla även i fråga om EU-mopeder, det vill säga mopeder av klass I.

HD finner därefter att omständigheterna i övrigt inte är så försvårande att gärningen bör bedömas som grov varför HD nu fastställer hovrättens domslut.

Foto: Scanpix

  • Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt