Skip to content

Förslag: Inför rutinmässiga kroppsvisiteringar på ungdomshem

Barn och unga som vårdas på statliga institutioner ska kunna kroppsvisiteras rutinmässigt utan att någon särskild misstanke finns eller att det dokumenteras i journalerna. Det vill regeringen i ett nytt lagförslag.

De som vårdas på statens särskilda ungdomshem är barn och unga från elva år och uppåt. De flesta är inte dömda för brott utan vårdas på hemmen av andra skäl.

Idag kan de endast kroppsvisiteras vid ankomsten eller när de till exempel är misstänkta för att ha något otillåtet på sig. Regeringen vill nu ändra på detta, något som Barnombudsmannen Fredrik Malmberg motsätter sig.

– Det är farligt på det sättet att det ger en öppning till rutinmässiga kroppsvisitationer. Man tar bort kravet på att behöva dokumentera att man gör det här, och det finns heller ingen möjlighet att i framtiden få det lagligt prövat om det här har skett på ett sätt som är riktigt, säger han till Ekot.

Enligt det nya lagförslaget, som nu är ute på remiss, ska även de ungas rum kunna genomsökas utan någon särskild misstanke. Visitationerna ska inte heller kunna överklagas.

Malmberg ser med oro på det nya lagförslaget då det, enligt honom, öppnar dörren för att det kan missbrukas utan att det går att upptäcka av tillsyn eller på annat sätt.

– För något år sedan avslöjades det att när det gällde avskiljning och isolering av barn och unga på slutna ungdomshem så gick det inte alltid rätt till. Och sättet som det kunde avslöjas på var genom att gå igenom dokumentationen, säger han till Ekot.

– Tar man nu bort kraven på att dokumentera tvångsingripanden, som det innebär att göra en kroppsvisitation, då går det inte att upptäcka fel i efterhand. Och det är det jag vänder mig emot, fortsätter han.

Barnminister Maria Larsson däremot är positiv till förslaget. Enligt henne har sådana här visitationer redan förekommit på statens institutioner - trots att det inte funnits lagligt stöd för det.

– När det tidigare användes fanns inget lagstöd. Nu föreslår vi ett lagstöd, att man ska kunna göra det, säger hon till Ekot. 

Det man också måste göra är att garantera säkerheten. Då vill vi se till att det finns ett starkt skydd, för att man inte ska kunna skada sig själv och inte kunna skada andra, fortsätter hon.

Föreläsaren Maria Moraes som tidigare själv har vårdats på särskilda ungdomshem, håller dock inte med utan menar att det nya lagförslaget är absurt.

– Jag har läst mina gamla journaler från de hem jag har bott på. Och där stod det precis vad jag gjorde under dagen, vad jag pratade med de andra boende om, hur jag betedde mig, hur jag hade sovit, om jag hade ätit, om jag hade städat mitt rum, säger hon till Ekot.

– Om man dokumenterar någonting sådant, varför kan man då inte dokumentera att man har blivit kroppsvisiterad av personal, när en människa ska börja ta på din kropp och dina kläder. Det är helt absurt, fortsätter hon.

Foto: Scanpix

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt