Skip to content

Berättelser inifrån Migrationsverket

Recension av Erik Laakso

Miggorna har skrivit och fått sin berättelse berättad på Merit Wagers blogg under många års tid och den här boken är en samlingsvolym av deras berättelser.

Migrationsverkets egna handläggare har i Merit Wager fått en kanal för sin frustration. Det märks på alla de brev och mejl som skickats in, att de saknat den kanalen för sitt uppdrag. Det hade säkert gått att göra den här nästan 500 sidor tjocka boken ännu tjockare med tanke på all den frustration som synliggöra. Det är en nästan ändlös läsning som gör mig alldeles matt av inblicken i ett myndighetsutövande som havererat.

“Miggor” kallar de sig själva. Migrationsverkets handläggare som uppmärksammas i en ny bok av Merit Wager. “Inte svart eller vitt, utan svart och vitt” är titeln.

Godtycklighet, blåögdhet och handläggare i händerna på omdömeslösa chefer och politiker gör enligt boken migrationspolitiken till en sörja av dåliga beslut. De dåliga besluten drabbar blint och gör att varken goda eller dåliga asylskäl egentligen spelar någon större roll i slutändan. Personer med goda skäl att få stanna i Sverige får inte göra det och personer som kommer under uppenbarligen falska premisser får sina uppehållstillstånd. Det är både svart och vitt men det är ogörligt att objektivt säga vad som är vad vid en ytlig betraktelse.

Förordet är skrivet av ledamoten i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, Krister Thelin. Han skriver att Migrationsverket antingen driver en linje som inte har stöd hos regeringen, eller så speglar linjen en blåögdhet som är regeringens vilja - “båda alternativen är lika illa”.

Tidigare överdirektören vid Migrationsverket, Lars-Gunnar Lundh skriver i efterordet att texterna i den här boken kommer påverka utvecklingen av svensk migrationspolitik. Det instämmer jag i.

Alla politiker, jurister, debattörer, chefer och samhällsmedborgare som vill debattera och diskutera migrationspolitik är skyldiga att läsa den här boken. Jag går så långt att jag säger att den som inte läst de här texterna, har inte skaffat sig rätten att ha några åsikter om den svenska migrationspolitiken. Jag kan garantera att de som är emot invandrare och invandring har oerhört bra koll på migrationshaveriet i svensk politik. De kommer läsa boken och använda Migrationsverkets handläggning som argument emot en human flyktingpolitik. Alla vi som vill se en human och fungerande migrationspolitik är därför skyldiga att med öppna ögon se verkligheten som den ser ut. Bara då går det att göra något åt det.

Jag tror att Merit Wager skulle göra många en tjänst om hon gav ut boken i ett något mer komprimerat format. 500 sidor maktlöshet tar andan ur läsaren. Det är lätt att ge upp och göra något roligare. För att inte någon ska kunna skaffa sig en okunskapens undanflykt kanske en 120 sidig snabbgenomgång skulle göra tricket.

För dig som har eller vill skaffa dig en åsikt om svensk migrationspolitik och som är beredd att brottas med dina förutfattade meningar rekommenderar jag att skaffa den här boken omgående.

Erik Laakso

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt