Skip to content

Åklagaren överklagar friande domar i andeutdrivningsmålet

Åklagaren kommer att överklaga de friande domarna mot samtliga fyra personer som tidigare stod åtalade för att ha utsatt en 12-årig flicka för omfattande kränkningar genom exorcism.– Jag anser att tingsrätten gjorde en felaktig bevisvärdering och att det finns stora möjligheter att hovrätten ändrar domen, säger kammaråklagare Daniel Larson.

En man, hans hustru och två pastorer stod åtalade för bland annat grov fridskränkning och grov misshandel för att de under 2009-2010 skulle ha utsatt mannens tolvåriga dotter för exorcism.

Enligt åtalet skulle de bland annat ha bränt flickan med en upphettad kniv, slagit henne, rakat av henne håret samt hållit henne inlåst under långa perioder.

I sin slutplädering vid Borås tingsrätt yrkade åklagaren minst fem års fängelse för flickans styvmamma och lägst tre år för hennes pappa. Han yrkade också minst två år för den ena pastorn samt tre-fyra månader för den andra.

Rätten valde dock inte att gå på åklagarens linje utan friade samtliga åtalade. I tingsrättens dom stod det bland annat att flickans berättelse inte är tillräckligt stark och får inte stöd av annan bevisning vilket krävs om de åtalade ska fällas mot sitt nekande.

Rätten skrev också att psykisk misshandel inte är straffbar och att det inte är brottsligt att uppträda kränkande eller otrevligt mot barn i familjen - så länge det inte går så långt att det blir ofredande, olaga hot eller andra brott.

Larsson däremot, som reagerar på rättens sätt att uttrycka sig, menar att det finns så mycket stödbevisning att man kan lita på flickans berättelse fullt ut.

 – Jag anser att tingsrätten gjorde en felaktig bevisvärdering och att det finns stora möjligheter att hovrätten ändrar domen, säger kammaråklagare Daniel Larson till Borås Tidning.

Genom sitt juridiska ombud kommer även den 12-åriga flickan att överklaga.

Jag anser inte att detta handlar om religionsfrihet utan om att hon utsattes för handlingar som är straffbara. Det och inget annat ska prövas av hovrätten, säger hennes advokat Malin Rosenfeldt till Borås tidning.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt