Skip to content

Skatteverket medger – bryter mot lagen när det gäller prinsessan Estelle

-  Lagen borde gälla lika för alla men när det gäller kungafamiljen finns det uppenbarligen inget intresse av att den följs fullt ut, säger Skatteverkets rättslige expert Lars Tegenfeldt.

Skatteverket har beslutat att prinsessan Estelle inte behöver bära efternamn. Hon har därför fått en asterisk införd i den kolumn i folkbokföringen där efternamnet annars ska stå – någonting som enligt Skatteverket självt står i strid med namnlagen.

 - Detta vilar helt och hållet på en oskriven konstitutionell praxis om att medlemmar av kungahuset av tradition inte bär efternamn, säger Skatteverkets rättslige expert på folkbokföringsfrågor, Lars Tegenfeldt som är kritisk till att prinsessan har fått denna särbehandling.

-  Jag har förstått att det är lönlöst att försöka driva en annan linje. Jag har också förstått att svenska folket sannolikt är för att kungafamiljen ska få denna särbehandling. Detta verkar för övrigt gälla människor som, höll jag på att säga, borde veta bättre än så.

Frågan om prinsessan Estelles efternamn har inte bara diskuterats på Skatteverkets huvudkontor utan också med Namnlagskommitténs ordförande Olle Abrahamsson – tidigare rättschef på justitiedepartementet.

- Jag hade en underhandskontakt med honom och han tyckte, i varje fall inofficiellt, att lagen inte skulle gälla i detta sammanhang, säger Lars Tegenfeldt.

Enligt namnlagen ska ett barn som föds i Sverige få ett efternamn. Med undantag för prins Daniel så har samtliga medlemmar av kungafamiljen dock fått en asterisk införd i folkbokföringen där efternamnet annars ska stå. Detta skedde dock på den tiden då Svenska kyrkan och hovförsamlingen var ansvarig för folkbokföringen – ett ansvar som sedan många år har övergått på Skatteverket.

Kungafamiljens medlemmar heter alltså inte Bernadotte i efternamn – de är av ätten Bernadotte. Problem uppkom därför då det var dags för Daniel Westling att bli prins Daniel. Kungens advokat, hovauditören Axel Calissendorff, hörde då av sig till Skatteverket för att diskutera frågan om den blivande prinsens efternamn. Detta slutade med att prins Daniel formellt fick anta namnet Daniel Westling Bernadotte – trots att hans hustru, kronprinsessan Victoria, alltså inte heter Bernadotte i efternamn.

- Den här gången har Axel Calissendorff inte själv hört av sig men vi har informerat honom i frågan, säger Lars Tegenfeldt.

När det gäller prinsessan Estelle så heter hon, formellt, ingenting idag. Förnamnen Estelle Silvia Ewa Mary har ännu inte förts in i folkbokföringen.

- Nej, hennes föräldrar har ännu inte inkommit med några namn till Skatteverket och jag tycker att det är klädsamt att vi i vanlig ordning avvaktar detta och inte följer konungens officiella tillkännagivande av namnen , säger Lars Tegenfeldt.

Namnlagskommitténs ordförande Olle Abrahamsson säger till Dagens Juridik:

- Skatteverket avgör självständigt frågan om den nya prinsessans eventuella efternamn. Min egen uppfattning är att det skulle strida mot gällande lag att påföra henne ett efternamn. De grundläggande reglerna i 1 § namnlagen om förvärv av efternamn vid födelsen förutsätter nämligen att modern har ett efternamn, men så är inte fallet här eftersom Victoria endast bär förnamn samt en titel - Sveriges Kronprinsessa.

 

 

Prinsessan Estelle i folkbokföringen

Foto på prinsessan Estelle ovan: Kungahuset

 

 

  

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt