Skip to content

Rådmannens chef: "Han har tagit till sig av kritiken"

Den rådman vid Attunda tingsrätt som för andra gången har fått allvarlig kritik från JO har tagit till sig av kritiken. Det säger hans chef, lagmannen Inger Söderholm. Samtidigt konstaterar fackförbundet JUSEK att det är mycket ovanligt att domare får den här typen av kritik.

- Rådmannen tog till sig av kritiken redan efter det första JO-ärendet och det är värt att påpeka att dessa båda ärenden ligger ganska nära varandra i tid, säger chefen för Attunda tingsrätt, lagman Inger Söderholm.

Rådmannen tilldelades redan efter det första fallet en varning av Statens ansvarsnämnd. Någon ytterligare disciplinär åtgärd efter den senaste JO-kritiken är enligt Inger Söderholm inte aktuellt.

- Han ska gå i pension i maj så den frågan behöver jag inte ens ta ställning till, säger hon.

Enligt Per-Olof Persson, förbundsjurist vid fackförbundet JUSEK, så är det mycket ovanligt att domare får den här typen av kritik:

-   Den som har utsetts till ordinarie domare har genomgått så många prövningar att det så gott som alltid handlar om väldigt omdömesgilla personer.

 -   Visst har det vid några tillfällen hänt att domare har fått sparken på grund av brott men så vitt jag känner till så har det aldrig hänt på grund av allmän olämplighet.  Vi har visserligen ett ärende som pågår just nu men det är inte avgjort.

Av regeringsformen framgår att en ordinarie domare har en särskilt rättsställning i sin anställning. Orsaken är främst att statsmakterna inte ska kunna göra sig av med en ”obekväm” domare.

För att kunna skilja en domare från sin anställning krävs att han eller hon har visat sig vara uppenbart olämplig för sitt ämbete – antingen genom brott eller genom ”grovt eller upprepat åsidosättande av skyldigheterna i anställningen”. En domare som har fått sparken eller blivit avstängd har alltid rätt att få beslutet prövat av en domstol.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt