Skip to content

Så blir du en riktigt bra chef

Ledarskapskonsulenten Malin Trossing bad folk beskriva hur en riktigt bra chef ska vara. Resultatet blev: Våga leda modigare!

Hösten 2010 kom Malin Trossings bok Våga leda effektivt ut. Nu är det dags för bok nummer två, Våga leda modigare!.

- Min andra bok växte fram ur den fascination som jag kände efter att ha bett folk beskriva hur en riktigt bra chef ska vara, och därefter frågat dem hur många sådana chefer de själva mött genom åren. De flesta svarade att de mött en eller på sin höjd två riktigt bra chefer.

 - Hur kunde det komma sig att bra ledarskap är lättare sagt än gjort? Det jag kom fram till var att det ofta är modet som saknas. Modet att göra allt det där som jag beskriver i min första bok.

 Böckerna kompletterar varandra, menar Malin Trossing. Den första beskriver ett effektivt ledarskap och den andra ger modet att faktiskt göra det som krävs.

 - När jag letade efter litteratur i ämnet så insåg jag att även om det finns mängder av ledarskapsböcker idag så är det väldigt lite skrivet om just mod och ledarskap. Det förvånade mig eftersom mod är en så central egenskap hos ledare i de tuffa tider som råder idag.

Malin Trossing bestämde sig därigenom för att skriv en bok som ska hjälpa ledare att faktiskt våga göra allt det där som de redan kan i teorin.

En bok som både kan beskriva vad mod är och hur vi gör för att bli modigare, men som också ger tips på hur vi får modigare medarbetare och hur vi ska tänka vid några vanliga situationer som vi som ledare ställs inför. Exempelvis som att ställa krav på ledningen, peka ut en riktning när den inte finns eller att vara ledare när man inte själv är experten, som författaren själv uttrycker saken.

Malin Trossing tror att många kommer att läsa boken för att få inspiration, men sedan återkomma till den som uppslagsbok när man hamnar i situationer som kräver mod.

Att ha modet och våga är en viktig del av ett bra ledarskap. Tyvärr finns det inte så många andra böcker som tar upp mod ur ett ledarskapsperspektiv.

Bra ledarskap är lättare sagt än gjort och ibland behöver man stöttning för att faktiskt våga agera, konstaterar Malin Trossing.

- Mod handlar om att våga utmana sina egna rädslor och gränser. Men för att vi ska våga göra saker vi är rädda för så behöver vi känna oss trygga.

- I vissa organisationer känner man sig trygg och då är det enklare att vara modig, medan i andra är det svårare. Vi jobbar då tillsammans med att identifiera vilka ”courage-killers” som tar död på vårt mod och vad vi kan göra åt dem.

Att ha en tydlig målflagga som kittlar i magen är också viktig för att våga, menar Malin Trossing.

- Det måste finnas en anledning för vårt mod, varför vi ska våga göra det där som är läskigt. Finns inte det så är det svårare att våga. Många är vana att sätta upp mål idag, men det är inte alltid de kittlar i magen på ett sätt så att vi vill uppnå dem.

En viktig del är att också titta på vad alternativet är. Att vara en feg chef som inte vågar fatta beslut eller prioritera.

- Når vi då de resultat och framgångar vi vill? Troligen inte, konstaterar Malin Trossing.

Malin Trossings 7 tips till chefen

Ha en målflagga som kittlar i magen

- För att nå den måste du göra roliga men ibland läskiga saker

- För att göra läskiga saker vi är rädda för så krävs det mod

- För att vi ska vara modiga krävs att vi känner oss trygga

- Skapa den tryggheten i organisationen eller inom dig själv

- Ta sedan ett djupt andetag och ta att stort kliv utanför din komfortzon

- Njut av resultatet!

I boken intervjuas tre företagsledare, varav entreprenören Pigge Werkelin är en.

- Alla tre är, i mina ögon, modiga ledare för att se hur de ser på mod och ledarskap. Det var väldigt intressant och de har gemensamt att de inte ser sig själva som särskilt modiga.

Här är Pigge Werkelins tankar om hur man vågar mer:

- Träna, träna, träna. Mod är inget vi föds med, vi måste skolas in i det genom att träna och utmana oss själva hela tiden. Göra många nya små saker, i olika situationer. Saker som vi inte har gjort tidigare. Då lär vi oss vara modiga.

- Tillåt att det går fel. Det är en av felen som vi lär oss och som gjort oss till de vi är. Men gör inte samma fel två gånger, det är korkat.

- Ha kul! Det får inte bli för allvarligt. Vi måste ha kul för när det blir för allvarligt hämmar det vår kreativitet.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt