Skip to content

Järnladyn

Advokaten Azucena Berrutti tvekade när hon erbjöds att bli Uruguays första kvinnliga försvarsminister. - Klart att jag var rädd, men jag var tvungen att göra det.

Azucena Berruti blir 83 år om några veckor. Hon ser ut som en gammaldags engelsk guvernant, sträng och välvårdad, ganska liten. Azucena är en av Uruguays mest kända advokater. Hon har försvarat många politiska fångar pro bono, och har utan att tveka besökt fängelser och kaserner. Hon blev landets första kvinnliga försvarsminister.
Berrutti berättar att hon var rädd i början, och att hon tvekade att tacka ja. Men hon tog sig an uppdraget, som gammal medlem av det socialistiska partiet vilkets ideologi ligger nära den svenska socialdemokratin.
Många har undrat om hon var medveten om vilka risker hon tog.
- Klart att jag var rädd, men jag var tvungen att göra det. Det fanns inga traditioner i vårt land, ett tryggt och rätt välmående land, med en lång demokratisk tradition. Men plötsligt levde vi i en diktatur och få advokater var beredda att försvara politiska fångar.
- Det fanns inte längre någon riksdag att vädja till, alla partier var upplösta. Vi försökte väcka den internationella opinionen, vi åberopade Genève-konventionen, vi skickade listor med fångar till Amnesty. Röda Korset fick äntligen besöka fängelserna men det var sent, många hade torterats svårt.
När demokratin återupprättades var Azucena Berruti en av de mest respekterade rådgivarna åt Breda Fronten, vänsteralliansen som fick makten 2004. Presidenten Tabaré Vázquez frågade Azucena om hon kunde hjälpa till att ta över ansvaret för försvaret.
Landet hade gått tillbaka till civilt styre efter elva år av grym diktatur. Armén och de politiska partierna förhandlade om en lag som benådade alla brott som hade begåtts av militärerna och av gerillan. Lagen är unik i världen och bedöms av många som en juridisk skandal, där staten avstår från sin rätt att straffa. Två gånger har befolkningen röstat i olika folkomröstningar och lagen är kvar, vilket visar fram en splittrad väljarkår där majoriteten hellre väljer trygghet och försoning än konfrontation och straff.
Men föreningarna som företräder släktingar till försvunna och torterade fångar är starka och försöker sedan länge få militärerna dömda i civila rättegångar.
Azucena Berruti är kluven inför det hela. Som advokat medger hon att lagen är krånglig och svår, men som politiker vill hon hellre gå vidare och stärka det civila samhället. Två gånger har folket sagt att de vill hellre behålla lagen, berättar hon.
Märkte du inte av att du ifrågasattes som kvinna på en sådan ansvarsfull post?
- Nej, nej, jag kände aldrig av detta. Det har funnits starka kvinnor, tänk på Indira Gandhi, på Golda Meier. Jag visste att jag hade presidentens och partiets förtroende. Jag tror att det är svårt för vänstern att förstå hur de väpnade styrkorna fungerar, vilka krafter det finns hos dem och hur deras känsla för heder ser ut. För mig är det viktigt att skapa en ny juridisk kontext där militären får en ny roll, som det civila samhällets stöttepelare och försvarare. Tänk på att våra soldater nu arbetar för freden under FN:s regi, i Kongo och Haiti.
Mina vänner som försvarats av henne som advokat under diktaturen beskriver henne som en järnlady.
- Hon var den enda av våra advokater militären fruktade. Det är tack vare henne som de upphörde med tortyren och det
är tack vare henne som vi förunnades besök av släktingar och hälsovård.
Azucena lämnar flera av mina frågor obesvarade. Hon har bestämt sig, hon vill inte delta i den offentliga diskussionen om vilken roll de beväpnade styrkorna ska få i det nya Uruguay, där befolkningens önskningar går isär mellan försonande eftergifter och rättvisa straff.
 
Ana Valdés

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt