Skip to content

Automatisk uppsägning av "gamla" piloter strider mot direktiv

Tre piloter vid Lufthansa i Tyskland klagade till EU-domstolen efter att deras anställning upphört då de fyllt 60 år.

Klagandena ansåg att de blivit utsatta för åldersdiskriminering då deras kollektivavtal stipulerade att piloter automatiskt sades upp då de fyllt 60 år.

Lufthansa menade dock att åldersgränsen fanns för att garantera säkerheten för personal och passagerare. Piloternas talan ogillades vid såväl den lokala arbetsdomstolen i Tyskland som överinstansen.

När domen överklagades begärde domstolen förhandsbesked från EU-domstolen. EU-domstolen menar att Lufthansas kollektivavtal strider mot direktivet om likabehandling i arbetslivet och att en åldersgräns om 60 år inte är nödvändig för att uppnå godtagbara säkerhetskrav.

Vidare pekar domstolen på att piloter enligt nationell och internationell rätt har rätt att fortsätta arbeta med vissa restriktioner tills de fyllt 65 år varför kollektivavtalets bestämmelse ses som oproportionerlig.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt