Skip to content

Advokater välkomnar IPRED-förslag

EU-domstolens generaladvokat Niilo Jääskinen anser inte att IPRED-direktivet hindrar domstolar från att begära att internetleverantörer lämnar ut uppgifter om abonnenter.

Bredbandsbolaget Ephone har vägrat lämna ut uppgifter om vem som står bakom en viss server. På servern fanns 27 ljudböcker tillgängliga för allmänheten.

I juni ålade tingsrätten Ephone att lämna ut kunduppgifterna. Ephone överklagade beslutet och fick rätt i hovrätten. Hovrättens beslut överklagades till Högsta domstolen, som begärt att EU-domstolen ska uttala sig om hur reglerna ska tolkas.

EU-domstolens generaladvokat Niilo Jääskinen lämnade på torsdagen sin rekommendation. Jääskinen anser inte att IPRED-direktivet (2004/48) hindrar en svensk domstol att begära att uppgifter ska lämnas ut, men betonar att utlämning av uppgifter, men betonar att syftet med lagringen måste beaktas.
-  Det är inte glasklart vad generaladvokaten menar, men det lutar åt man inte ska kunna lämna ut uppgifterna, säger Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik, till TT.

Ephones advokater, Peter Helle och Magnus Moström vid Wistrand, menar dock att generaladvokaten gått på deras klients linje.

- Huvudregeln är att personuppgifter inte får användas för andra syften än de syften som uppgifterna är lagrade för. Det innebär att ePhones uppgifter inte får lämnas ut till Ljudboksförlagen eftersom de inte är lagrade i syftet att lämnas ut.

-Vi ser att Generaladvokaten konstaterat att det inte finns något stöd för att IPRED-direktivet skulle ge rättighetshavarnas intresse företräde framför intresset att skydda den personliga integriteten. Därmed ska frågan om utlämnande av uppgifter prövas utifrån de bestämmelser som gäller för skydd av personuppgifter.

EU-domstolen ska nu avkunna slutlig dom i målet. Därefter ska Högsta domstolen slutligen avgöra frågan.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt