Skip to content

Så blir nya djurskyddslagen

Regeringens utredare Eva Eriksson vill införa krav på att alla djur ska hållas lösgående. Utredningen föreslår också förbud mot att överge djur, sexuell användning av djur och spödrivning av hästar.

I juni 2009 beslutade regeringen att låta landshövding Eva Eriksson göra en översyn av den samlade djurskyddslagstiftningen och lämna förslag till ny djurskyddslag. På måndagen presenterade utredningen sitt betänkande.

Syftet har bland annat varit att modernisera och förenkla lagstiftningen.

-  Det är positivt att utredaren har föreslagit en mindre detaljerad lag men det räcker inte. Förslagen kan vid första anblicken tyckas bra men läser man utredningen mer ingående så finns det en rad frågetecken. Vi saknar till exempel en djupare analys av de positiva möjligheter som skulle kunna finnas med en mer flexibel och mindre detaljerad lagstiftning, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.


Eva Eriksson

I betänkandet föreslås att grova brott mot djurskyddslagen ska kunna ge fängelse i upp till fyra år. Den som döms för brott mot djurskyddslagen eller inte rättar sig efter upprepade förelägganden ska kunna meddelas djurförbud.

Utredningen har också lämnat förslag rörande en rad konkreta djurskyddsproblem.

I betänkande föreslås att alla djur ska kunna röra sig fritt, och att de inte får hållas bundna annat än tillfälligtvis. Kor ska exempelvis ha tillräckligt med plats för att kunna sträcka ut huvudet när de reser sig.

Utredningen föreslår också ett totalförbud mot sexuellt umgänge med djur.

Handlingar som görs på grund av veterinärmedicinska skäl eller i samband med avel undantas från förbudet. Vidare föreslås ett förbud mot avel som kan medföra lidande för avkomman eller moderdjuret.

Ryttare ska förbjudas att använda spön på hästar i frammaningssyfte. Ridspön ska däremot få bäras i syfte att avvärja olyckor. Vid tävling ska spön ha en lätt synlig färg.

Sjölejon och elefanter förbjuds i cirkusverksamhet. Dessa djurs behov av naturligt beteende kan enligt utredaren inte tillgodoses vid cirkushållning. Utredningen vill också förbjuda träning av grythundar med hjälp av grävlingar.

Övergivna och förvildade djur ska omfattas av djurskyddslagen. Katter ska enligt förslaget vara märkta och registrerade, så att länsstyrelse och polis kan skilja herrelösa katter från ägda. Lagstiftningen ska också innehålla ett "tydligt förbud" mot att överge djur.

Utredningen överlämnar åt Jordbruksverket att ta fram föreskrifter om kastrering av utekatter.

Vad gäller pälsdjurs behov av naturligt beteende hänvisar utredningen till Jordbruksverkets remiss.

- Utredningen borde ha förtydligat att djurskyddslagen också ska omfatta pälsdjurens rätt till naturligt beteende, skriver Jens Holm (v), som  också är kritisk mot att utredningen inte lämnar något förslag om kastrering av grisar.

 

Läs betänkandet i dess helhet här.

Bild: Beritl Ericsson, Gorm Kalestad / Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt