Skip to content

"Förenkla för förtroende"

Förmågan att anpassa språket kan bidra till att inge förtroende hos klienter och kollegor, menar språkkonsulten Anki Mattson.

Många texter som tas fram av jurister är avsedda att läsas och förstås av personer utan juridisk skolning. Trots det är exempelvis avtal om telefonabonnemang, banktjänster och anställningar inte sällan skrivna med ett språk avpassat för andra jurister.

- Upplevelsen av att ens begåvning inte är nog för att ta till sig information om till exempel ett lån kan vara obehaglig för mottagaren. Det gör att många undertecknar avtal de faktiskt inte förstår, vilket såklart inte är bra, säger språkkonsulten Anki Mattson.

För den som blockeras i läsningen och har besvär att förstå kan ett svårtillgängligt språk vara alienerande.

- En normalbegåvad och van läsare kan inte använda sin vanliga lässtrategi för många av de texter som skrivs av jurister. Resultatet blir att de reduceras till nybörjarläsare vilket begränsar deras möjlighet att ta till sig informationen.

- Jurister skriver ofta inifrån och in, menar hon.

- Och kanske uppåt, för att imponera på en högre instans eller en chef.

Eftersom förtroendet är centralt för jurister, kan ett väl anpassat språkbruk vara värdefullt för den jurist som vill inge respekt och trygghet hos såväl klienter som hos kollegor och chefer, tror hon.

Språkkonsulten råder jurister att ”förenkla för förtroende” . Ett bevis kan visas upp istället för att förebringas, och en sjukskriven person kan få bidrag lika väl som att uppbära det.

I Regeringens "svarta lista" har rättschefen för Statsrådsberedningen samlat en mängd ord som ska undvikas för att modernisera språket i författningar och minska risken att det upplevs som stelt.

Exempel på ord som kan bytas ut för att förenkla utan att förändra:

Istället för:                                    Skriv:

Erhålla                                          Få
Ikläda sig (skyldigheter)               Ta på sig (skyldigheter)

Nyttja                                            Använda

Underlåta                                      Avstå från/låta bli

Åligga                                           Någon ska/är skyldig att

Tips för juridiskt korrekta texter som alla kan förstå:

Anpassa språket och stilen efter mottagaren.

Undvik alltför långa och komplexa meningar, fundera på att använda en punktlista istället för kommatering.

Tänk igenom formateringen, lagom med luft och en bra struktur kan underlätta läsningen.

Fundera över dispositionen – mellanrubriker är en god hjälp för att kunna överblicka innehållet.

Se över innehållet och belasta inte mottagaren med onödig  information.

 

Karin Elinder

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt