Skip to content

Nu ska domar skrivas så att alla förstår

Förra året vann Hovrätten för Västra Sverige Klarspråkskristallen för sina välskrivna domar. - Vinsten har inneburit en extra stimulans för oss att fortsätta med klarspråksarbetet, säger hovrättsrådet Gunnel Alenbratt.

 Domar är sällan skrivna ur medborgarens perspektiv och de är ofta svåra att förstå. Det kom fram i Förtroendeutredningen, som pekade på behovet av begripligare domar och domstolsbeslut. Hovrätten för Västra Sverige anammade budskapet och satte igång ett metodiskt arbete i syfte att få till ett enklare och tydligare språk i domarna.

Förra året belönades domstolen för sitt arbete. Då gick Klarspråkskristallen i genren domar och domslut till en ekobrottsdom från hovrätten.

- Vinsten har inneburit en extra stimulans för oss att fortsätta med klarspråksarbetet, säger hovrättsrådet Gunnel Alenbratt som är sammankallande i den arbetsgrupp som bedriver klarspråksfrågorna på Hovrätten i Västra Sverige.

Hon berättar att medvetenheten om vikten av tydliga domar har sjunkit in hos alla jurister på domstolen och att förståelsen för det språkliga arbetet är stor eftersom det i grund och botten är en bemötandefråga. Domstolarna har ett ansvar för att skriva så att alla förstår, eftersom alla människor har rätt att begripa det som angår dem själva.

 -  Tidigare har vi mest tänkt på att skriva domar med en korrekt svenska. Nu är målsättningen att varje enskild person ska förstå vad som står i domsluten, berättar Gunnel Alenbratt.

För att bättre kunna anpassa både texter och muntlig information har domstolens anställda bland annat informerats av personal från Centrum för lättläst svenska. Vid kurstillfället blev det klart att det finns stora grupper i samhället som har svårt att förstå skriven text. Och att skälen kan vara många.

- Det handlar inte bara om människor som har svenska som andraspråk. Det kan till exempel också vara personer med svår värk, berättar Gunnel Alenbratt.

Klarspråksarbetet går ut på att domarna ska skriva en korrekt svenska som är enkel och begriplig. Långa krångliga meningar och svåra ord är bannlysta.

- I vårt arbete ska vi hålla oss till språklagen och skriva enkelt och begripligt.

Dessutom ska innehållet i domen disponeras på ett sätt som gör det lätt att hitta i den, till exempel med hjälp av tydliga rubriker och en innehållsförteckning.

Till sin hjälp har domarna bland annat haft ett klarspråkstest som Språkrådet tagit fram. Med hjälp av testet blir det tydligt vad som ökar och minskar begripligheten och hur texten kan bearbetas. Till exempel genom att identifiera ord och termer som är svåra för utomstående att förstå.

- Ett sådant exempel är ordet referent. Det är bättre att ta bort det helt, eller förklara det. Och varför inte skriva agerat eller handlat istället för förfarit, säger Gunnel Alenbratt.

Ibland kan det vara svårt att ersätta vissa juridiska begrepp, särskilt när de har en exakt betydelse.

- Men när vi använder sådana ord försöker vi att samtidigt förklara vad ordet  betyder, säger Gunnel Alenbratt.

Dessutom har anställda på domstolen som saknar juridikutbildning fått läsa gamla domar och berätta var de stött på patrull.

- Vi insåg rätt snabbt att vi inte behöver gå utanför huset för att hämta den kunskapen, berättar Gunnel Alenbratt.

För tillfället är arbetsgruppen sysselsatt med att ta fram rekommendationer till domarna för hur de kan skriva effektivt, enkelt och begripligt.

Arbetsgruppen har också velat uppmuntra domstolens jurister att föra diskussioner kring domskrivningen och då ägna språket särskild uppmärksamhet.

- Vår erfarenhet visar att när språket diskuteras, leder det också till att den materiella frågan blir djupare belyst. En positiv bieffekt är att det kan bli tydligare varför man dömt på ett visst sätt, säger Gunnel Alenbratt.

 

Klarspråkskristallen arrangeras av Språkrådet och kan bara vinnas av en myndighet, en kommun eller ett landsting. Tanken är att tävlingen ska stimulera till ett aktivt språkvårdsarbete genom att uppmärksamma myndighetstexter som är klart och begripligt skrivna.

Klarspråkstestet hittar du på www.sprakradet.se/testet/


Text: Annette Wallqvist
Bild: Bertil Ericson/Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt