Skip to content

Hovrätten ogillar BDSM-åtal

Hovrätten för Skåne och Blekinge fastställer tingsrättens friande domslut i det så kallade BDSM-målet. Enligt hovrätten finns det inget som tyder på att den tilltalade utnyttjat flickans självskadebeteende.

En 31-årig man åtalades bland annat för att ha slagit flickan på rumpan och låren med handen och med en rotting samt på underlivet med handen och med en trälinjal. Han ska också ha satt fast klämmor i flickans bröstvårtor och fäst dessa i en vägg så att flickan tvingades stå på tå.

Åklagare Ulrika Rogland gjorde i den ursprungliga stämningsansökan gällande att gärningarna ska rubriceras som grov misshandel då misshandeln utförts under lång tid med olika tillhyggen, och då flickan har ett svårt självskadebeteende. Åklagaren gjorde också gällande att det samtycke flickan lämnat inte skulle ha ansvarsfriande verkan.

Tingsrätten fann det varken visat att flickan led av ett svårt självskadebeteende vid tiden för gärningen eller att ett sådant beteende skulle medföra att misshandeln skulle bedömas som grov. Domstolen konstaterade också att det samtycke flickan lämnat varit frivilligt och allvarligt menat, samt att skadorna varit av övergående natur.

Åklagaren och målsäganden har ändrat sig efter den friande tingsrättsdomen, och hävdar nu att flickan inte samtyckt till våldsanvändning. Samtidigt godtar Rogland att misshandeln, om den ska leda till straffansvar, inte ska bedömas som grov.

Hovrätten konstaterar att flickan lämnat felaktiga uppgifter vid flera tillfällen, och att hennes berättelse präglas av stor brist på detaljer. Samtidigt konstateras att parternas kommunikation före gärningarna starkt talar för att flickan ville bli utsatt för våld. Domstolen finner det visat att mannen hade målsägandens samtycke till att utöva det våld som styrkts i målet. Hovrätten framhåller också att flickan haft möjlighet att när som helst återkalla samtycket.

Flickan har tidigare haft en beteendestörning som bland annat resulterat i att hon skurit sig själv i armarna. Enligt hovrätten finns det dock inget som tyder på att mannen skulle utnyttjat hennes självskadebeteende. Domstolen konstaterar att det inte fanns några färska skärskador vid tiden för gärningarna, samt att flickan sagt till mannen att hon inte skurit sig på flera år.

Hovrätten uttalar avslutningsvis att utgångspunkten är att "en individ, så länge vissa förutsättningar är uppfyllda, själv måste ha rätt att bestämma över sin person och att denna självbestämmanderätt inte utan vägande skäl bör begränsas av samhället". Domstolen bedömer inte att de gärningar mannen begått är oförsvarliga och ogillar därmed åtalet.

Bild: Drago Prvulovic / SCANPIX

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt