Skip to content

Vite för försäljning av energidrycken Cocaine

cocaine

Ett bolag i Höganäs förbjöds i ett beslut från Miljötillsynsnämnden att sälja energidrycken Cocaine, som innehåller mer än tre gånger så mycket koffein som exempelvis Red Bull och som marknadsförs som "the legal alternative". Marknadsföringen av drycken har tidigare förbjudits i USA.

Nämnden konstaterade att drycken innehöll det otillåtna ämnet D-Ribose, att varningstext om den höga koffeinhalten saknades, att namnet var vilseledande samt att märkningen inte var i enlighet med gällande lagstiftning. Beslutet förenades med vite om 20 000 kronor.

Förvaltningsrätten konstaterar nu att bolaget haft rättslig och faktisk möjlighet att rätta sig efter förbudet, men att leverens av drycken ändå genomförts. Domstolen godtar inte bolagets invändningar att en handläggare på miljökontoret muntligen meddelat att beställningar som gjorts före förbudet fick levereras och anser inte att det finns skäl att jämka vitet. Vitet döms därmed ut.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt