Skip to content

TV4 kontrollerade inte "Åsas" berättelse

”Fyra år av hot och slag. Grov misshandel och grova våldtäkter. Varvat med perioder av gråt och ånger. Ett klassiskt mönster. Kulmen nåddes i början av augusti förra året”.

Så påannonserade Lennart Ekdal det första inslaget i september 2009 i TV4:s ”Kvällsöppet”  om ”Åsa” och hennes anmälningar mot polismannen ”Leif” . En beskrivning som trots många förhör och efterforskningar saknar stöd i den 1 200 sidor långa polisutredningen.

Det uppmärksammade TV-programmet fick stort genomslag och när utredningen mot polismannen ”Leif”  i april i år blev nerlagd för andra gången gjordes ett nytt inslag i TV4-Nyheterna med samma vinkel, att utredningen var riggad och att Leif hölls om ryggen av sina kolleger.

Här följer en utskrift av hela det första inslaget i ”Kvällsöppet”  2009 där programledaren Lennart Ekdal frågar ut "Åsa", som framträder med förvrängd röst och under fingerat namn.

Ekdal: Du blev riktigt illa slagen?

Åsa: Ja

Ekdal: Grov misshandel?

Åsa: Ja

Ekdal: Hur grov?

Åsa (dålig ljudkvalitet). Det var blod i sängen och jag var medvetslös när jag fördes till sjukhus av polisen .

Kommentar: Enligt utredningen har Åsa inte förts till sjukhus av polis och har heller inte berättat detta för polis eller i utredningen överhuvudtaget. Anmälan om våldtäkt gjordes på polisstationen, dit Åsa var kallad för förhör med anledning av hennes anmälan mot Leifs hustru för hot i telefon.

Ekdal: Ett polisbefäl misshandlar sin kvinna till medvetslöshet och polisen är där.

Åsa: Ja

Ekdal: Vad blir konsekvensen?

Åsa: Den läggs ner?

Ekdal: Hela förundersökningen?

Åsa: Ja

Ekdal: På vilka grunder?

Åsa: Trots rättsintyg  där det rubriceras som grov våldtäkt eftersom jag sprack ganska rejält vid det tillfället.

Kommentar: Polis var inte på plats den dag den påstådda våldtäkten ägde rum. Polis var däremot kallad till Åsa två dagar senare, och då anmälde hon inte våldtäkten utan att Leifs fru skulle ha hotat henne på telefon. Först tre dagar senare, när Åsa ska förhöras om telefonhotet, anmäler hon att hon ska ha blivit våldtagen några dagar före incidenten med de påstådda telefonhoten.

Åsa läkarundersöktes först i samband med att hon hade anmält den påstådda våldtäkten fem dagar senare. Då hade hon en lindrig skada i ändtarmen som inte gick att fastställa i tid. Om den hade uppkommit genom våld gick inte att avgöra.

 Ekdal: Polisen på plats den här augustihelgen skötte sig exemplariskt, menar Åsa. DNA-prov togs, lakan togs i beslag. Allt för att kunna anhålla mannen. Men polisens internutredning, CU, upphävde allt detta. Vill du påstå att polisen på ett uppenbart sätt skyddade ett eget befäl?

Åsa: Ja, det kan jag säga utan att tveka.

Kommentar: Polisen var på plats hos Åsa första gången söndagen den 1 augusti, då hon anmälde Leifs hustru. Eftersom hon inte anmälde Leif för våldtäkt togs inga DNA-prov. Några lakan beslagtogs inte heller.

Ekdal: Det finns ingen annan rimligt förklaring till att det rann ut i sanden?

Åsa: Nä, nä absolut inte.

Ekdal: Så det finns egentligen ingen självsanering eller intern reaktion mot den här typen av beteende. Kårens anseende blir viktigare på något sätt?

Åsa: Ja, polisens internutredning som haft som ansvar att utreda har blivit en polisens försvarsenhet i stället. Varenda annan person som gör sånt här skulle man stoppat omedelbart.

Ekdal: Det där är då 14 månader sedan den här riktigt grova misshandeln hur ser du på tiden framöver, när ska det här ta slut?

Åsa: Ja, alltså, åtal kommer det aldrig att bli, det har jag insett när det gäller polismål. Men jag kommer aldrig att kunna leva ett normalt liv om jag inte får besöksförbud eller larm. Eftersom han har hittat mig fyra gånger så hjälper det inte att flytta någon annanstans. Han har tillgång till alla sökmotorer som polisen har.

Kommentar: Det finns inget i utredningen som visar att Åsa ska ha blivit utsatt för misshandel av Leif, trots många vittnesförhör.

Åsa har begärt att Leif ska åläggas besöksförbud 30 gånger. Alla är avslagna på grund av att det inte finns något som styrker att Leif ska ha förföljt eller sökt upp henne.

Ekdal: Så han kan aktivt utnyttja sin polisroll för att leta reda på dig.

Åsa: Ja, en polis i en demokrati som Sverige är satt att försvara en medborgare som från all typ av kriminella handlingar.

Lennart Ekdal kommenterar inslagen här. Läs också om överåklagarens beslut att avslå kvinnans begäran om överprövning här.

Text: Marianne Hühne von Seth
Bild: TV4

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt