Skip to content

Skärpt maxstraff för sexköp

Riksdagen röstade på torsdagen igenom förslaget om höjt maxstraff för köp av sexuella tjänster.

Regeringen har föreslagit att maxstraffet för köp av sexuella tjänster ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Justitiekansler Anna Skarhed, som utrett hur sexköpslagen tillämpats under tio år, har konstaterat att påföljden 50 dagsböter utdömts i 85 procent av de fall som avgjorts.

Beatrice Ask vid regeringens pressträff i januari i år

Syftet är enligt förslaget att göra det möjligt att bedöma allvarligare brott strängare än mindre allvarliga brott. Utredningen har bedömt att omständigheterna vid sexköp varierar och att det är otillfredsställande att detta inte får något eller endast litet genomslag vid straffvärdebedömningen.

Regeringen har dock uttalat att lagändringen inte ska leda till någon generell höjning av straffvärdet för sexköp, och att påföljden även i fortsättningen ofta kommer stanna vid böter.

Som mer allvarliga brott mot sexköpsförbudet nämns fall då den som utför den sexuella tjänsten befinner sig i en skyddslös eller annars utsatt situation, exempelvis på grund av beroendeställning, psykiskt funktionshinder, alkohol- eller drogpåverkan, samt fall då sex säljs av offer för människohandel eller annan liknande organiserad brottslighet.

Justitieutskottet delar i sitt betänkande uppfattningen att har i sitt betänkande föreslagit att regeringens förslag ska antas. På torsdagen röstade riksdagen igenom förslaget. Lagändringen träder i kraft den 1 juli.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt