Skip to content

Doppio tvingas förstöra 7 000 kopior

Tomas Brolin

Tingsrätten förpliktar Doppio att betala Twinnovation, som ägs av Tomas Brolin genom bolag, 2,5 miljoner kronor i skadestånd för försäljningsminskning och goodwillskada. Domstolen förordnar att 7 000 lagerhållna dammsugarmunstycken ska förstöras. Detta då Doppios produkter utgör vilseledande efterbildningar.

Bolaget Twinnovation tillverkar och marknadsför sedan 1998 ett dammsugarmunstycke under varumärket Twinner. Bolaget Doppio International tillverkar munstyckena doppio och SuperTwin sedan 2003.

Tingsrätten konstaterar att marknadsföringen av Doppios munstycken förbjöds genom ett interimistiskt vitesförbud i september 2005. I september 2006 väckte Twinnovation även talan mot Doppio i Marknadsdomstolen, MD, avseende marknadsföringen av doppio och SuperTwin. I november 2007 förbjöd MD Doppio vid vite att fortsätta marknadsföra munstyckena.

I januari 2008 väckte Twinnovation talan mot Doppio med yrkande om skadestånd om drygt fem miljoner kronor avseende marknadsföringen före september 2005. Det yrkades även att 7 000 lagerhållna dammsugarmunstycken skulle förstöras.

Twinnovation anförde att Twinner är känt och särpräglat samt föremål för ett omfattande renommé. Bolaget menade att Doppios produkter utgjorde vilseledande efterbildningar varför marknadsföringen var otillbörlig och stred mot marknadsföringslagen.

Tingsrätten konstaterar att MD:s dom om vitesförbud inte är bindande i ett skadeståndsmål, den tidigare domen har dock bevisverkan. I likhet med MD finner tingsrätten att Twinner är särpräglad, i marknadsföringslagens mening, och känd samt att Doppios produkter utgör vilseledande efterbildningar. Förväxlingsrisken anses uppenbar.

Tingsrätten finner att Doppio är skadeståndsskyldigt samt att Twinnovation visat att Doppios marknadsföring lett till att Twinnovation drabbats av en försäljningsminskning. Tingsrätten finner med hänsyn till svårigheterna att visa storleken på skadan att det finns förutsättningar att uppskatta skadan till ett skäligt belopp. Skadan för utebliven försäljning bestäms till 2 400 000 kronor och skadan för goodwill-förlusten till 100 000 kronor.

Tingsrätten förpliktar därför Doppio att betala Twinnovation 2,5 miljoner kronor i skadestånd samt förordnar att de 7 000 lagerhållna dammsugarmunstycken ska förstöras.

Bild: Scanpix

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt