Skip to content

Mangamålet avgjort i hovrätten

Svea hovrätt konstaterar i likhet med tingsrätten att förbudet mot innehav av barnpornografi även omfattar tecknade bilder.

Den tilltalade dömdes i tingsrätten till dagsböter för innehav av 51 så kallade mangabilder. Mannen anförde bland annat att han var en av Sveriges främsta kännare av japanska serier och att han har såväl professionellt som privat intresse av bilderna.

Tingsrätten fann att innehavet av bilderna var straffbelagt som barnpornografibrott. Domstolen ansåg inte att det undantag som medgivits för ett icke-kriminaliserat innehav av barnpornografiskt material på grund av konstnärlig frihet var tillämpligt, då detta endast gäller den som själv målar, tecknar eller på annat sätt hantverksmässigt framställer en barnpornografisk bild som inte är avsedd att spridas vidare till andra.

Svea hovrätt bedömer att det inte med säkerhet kan slås fast att fyra av bilderna föreställer barn, och att det är tveksamt om åtta av bilderna är pornografiska i den mening som avses i bestämmelsen om barnpornografibrott. Hovrätten finner dock att mannen gjort sig skyldig till innehav av 39 bilder som är att bedöma som pornografiska bilder av barn.

Domstolen uttalar att det straffbara området utsträckts till att gälla även tecknade bilder, eftersom sådana bilder är kränkande för barn över huvud taget och inte bara för det barn som kan ha använts som modell. Frågan om en viss bild framstår som verklighetstrogen eller ej saknar vidare betydelse för straffbarheten, liksom kopplingen till ett konkret sexuellt övergrepp.

Mannen dömdes i tingsrätten till 80 dagsböter å 310 kronor. Hovrätten bestämmer nu påföljden till 80 dagsböter å 70 kronor.

Bild: Fredrik Sandberg/Scanpix

  • Fredrik Svärd
    Chefredaktör

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt