Skip to content

Förbud mot niqab strider mot diskrimineringslagen

DO Katri Linna fastslår att det strider mot diskrimineringslagen att utestänga en elev från undervisning för att hon bär en ansiktstäckande slöja.

I januari 2009 anmälde en kvinnlig student Västerorts vuxengymnasium i Stockholm till Diskrimineringsombudsmannen, DO, då hon ansåg sig ha blivit diskriminerad på grund av sin religiösa tillhörighet. Detta då hon till följd av en skolregel förbjöds fortsätta sin ettåriga barnskötarutbildning så länge hon bar niqab på skolan.

 Stockholms stad motiverar förbudet med sociala och pedagogiska skäl samt behovet av att kunna identifiera personer som vistas på skolan.

 DO menar att det strider mot diskrimineringslagen att utestänga en student från undervisning för att hon bär niqab. Justitieombudsmannen är kritisk mot DO:s handläggning av ärendet då hon dröjt med besked i snart två år.

 Enligt diskrimineringslagen ska skolorna undanröja hinder som följer av studenters religiösa övertygelse. Att kvinnan bar niqab under sin utbildning anser DO inte ha utgjort något hinder då hon slutfört sin utbildning med gott resultat och hade god kontakt med både lärare och andra elever. Därigenom har DO inte kunnat se några bärande skäl för att förbjuda kvinnan att bära niqab.

 Eftersom kvinnan fick gå klart utbildningen trots förbudet är det inte självklart att hon diskriminerats. DO väljer därför att inte driva ärendet till domstol för rättslig prövning.

 DO menar dock att det kan finnas situationer där ett förbud mot niqab i undervisningen är godtagbart, exempelvis vid krav på viss skyddsutrustning eller där det finns risk för eldsvåda.  DO anser därför att en skola inte får ta ett generellt beslut om att utestänga alla elever som bär niqab utan att en individuell prövning måste göras i varje fall.

 - Man måste titta på varje situation: Vad är det för utbildning, vilka moment ingår, vad uppstår det för problem och kan det undanröjas på annat sätt. Det är väsentligt att man gör det innan man faktiskt utestänger en elev, säger hon till Svenska Dagbladet.

  • Alt-texten
    Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt