Skip to content

Avtalslagen 2010 – kurragömmaleken är över

Av Christina Ramberg, professor i handelsrätt vid Göteborgs universitet och verksam vid Advokatfirman Vinge.

Efter att ha arbetat på domstol (Hovrätten Västra Sverige), på advokatbyrå (Vinge) och som konsult till många advokater och bolagsjurister, kan jag konstatera att det är synd om praktiskt verksamma affärsjurister i Sverige.

- Synd, eftersom innehållet i svensk avtalsrätt är svårt att hitta.
- Synd, eftersom deras arbete är besvärligt helt i onödan.

Affärsjurister sysslar till 75 % med avtalsrätt. Eftersom vi lever i en marknadsekonomi, där avtalet är det viktigaste instrumentet för att fördela värden mellan individer och företag, är det inte förvånande att så stor del av juristers praktiska verksamhet rör avtal. Det är synd att vi inte har ”access to justice” i Sverige, i form av enkelt tillgänglig lagstiftning om avtal. Jag har i en tidigare krönika beskrivit det som en kurragömmalek för jurister.

 Den gamla avtalslagen från 1915 är delvis obsolet, vilket medför att domstolar måste vrida och vända på den för att få paragraferna att passa in i den moderna miljön. Dessutom saknas viktiga regler i 1915 års avtalslag, t.ex. om culpa in contrahendo, avtalstolkning, avtalsbrott, påföljder, reklamation, tredjemansavtal och standardavtal.

 Det är också väldigt svårt att ta reda på vad som gäller om avtalstyper som inte är specialreglerade, t.ex. konsultavtal, kommersiella entreprenadavtal, outsourcingavtal, återförsäljaravtal, licensavtal, franchising, kommersiella kreditavtal, sekretessavtal, hyra av lös egendom, aktieägaravtal osv.

 Man blir avundsjuk när man ser hur vissa utländska kolleger snabbt får svar på centrala frågor genom att läsa i sina moderna avtalslagar. Och när lagen är svår att förstå, så finns det i dessa länder lagkommentarer som ger svar på nästan alla frågor.

 Det är ingen tvekan om att Sveriges domare och advokater behöver en modern avtalslag. För att hjälpa svenska praktiserande jurister har jag skrivit Avtalslagen 2010.

 Avtalslagen 2010 har inte antagits av Sveriges riksdag. Men det är lag (rättskälla) på så sätt att den visar vad som är gällande svensk rätt. Det är en kodifikation (“restatement”) av svensk avtalsrätt. Sverige förtjänar Världens Bästa Avtalslag. I väntan på att Sveriges riksdag antar en sådan, är Avtalslagen 2010 till hjälp med att beskriva vad som gäller idag.

 Jag hoppas att Sveriges praktiserande juristers vardag blir enklare med Avtalslagen 2010, som finns gratis tillgänglig på www.avtalslagen2010.se. Den kommer att successivt utökas med kommentarer.

 

Christina Ramberg
christina.ramberg@law.gu.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt