Skip to content

Forskare: Facebook på jobbet en ickefråga

Att förbjuda Facebook på jobbet är som att försöka förbjuda anställda att prata med sin familj på arbetstid - omöjligt. Dessutom tjänar såväl etablerade företag som personer som vill starta eget eller söker jobb på att använda sociala medier, menar forskaren Håkan Selg.

Under åren 2008 och 2009 gjordes en användarundersökning bland studenter och forskare på 32 universitet i Sverige, i syfte att utreda hur unga människor i den akademiska världen använder sig av internet.

Den nya rapporten, Om professionell användning av sociala medier och andra digitala kanaler, syftar till att utreda hur dessa personer kommunicerar med varandra när de kommit ut i arbetslivet och hur detta påverkar deras arbete.

När Håkan Selg inledde arbetet trodde han att många chefer skulle ta upp problemet med att anställda använder Facebook på jobbet. Men så var det inte.

- Det visade sig vara en ickefråga. Alla gör det. Att försöka förbjuda Facebook på arbetsplatserna vore som att förbjuda folk att prata med sin familj på arbetstid, alltså omöjligt. Arbetsliv och privatliv kommer alltid att blandas. Om någon missköter sig och använder Facebook för mycket på arbetstid blir det bara en åtgärdspunkt på listan.

Och det handlar inte bara om Facebook, konstaterar Håkan Selg.

-  Istället är det fråga om en hel verktygslåda med digitala hjälpmedel som man måste lära sig att hantera på arbetsplatserna.

På många ställen ser man fördelarna, men inte överallt.

- För hundra år sedan ville vissa företag inte skaffa telefon, utan tyckte att brev räckte! Nu finns det företag som tycker att det räcker med e-post. Den omedelbara slutsatsen är att det här är viktigt att lära sig, ju snabbare desto bättre. Det här är inte någon fluga!

Ny teknik har alltid påverkat människors sätt att kommunicera. Tidigare har utvecklingen dock skett i arbetslivet för att sedan börja användas privat.

- Nu är det tvärt om, de sociala medierna började först användas i privatlivet och spred sig sedan till arbetslivet. Det är en kulturkrock som skapar nya förutsättningar men också stökar till den befintliga ordningen.

Håkan Selg råder företagen att vara öppna, och ta del av såväl anställda som konkurrenters kunskaper.

- Vi har ingen solid kunskap ännu, det handlar fortfarande om testande. Men klart är att de sociala medierna på kort sikt kommer att leda till tyngdpunktsförskjutningar i balansen mellan till exempel myndigheter och allmänhet, genom att de förra kommer att förlora sitt informationsövertag över individen.

- Även den interna maktbalansen inom företag kommer att förskjutas. Till exempel kommer IT-avdelningarnas roll att förändras genom att det finns alternativa sätt att kommunicera. Vi vill till exempel ha de dataprogram vi tycker är bäst privat även på våra jobbdatorer, inte de företagsledningen bestämt.

På längre sikt är det svårare att spekulera om effekterna, konstaterar Håkan Selg.

- Klart är även att en fortsatt digitalisering kommer att medföra en minskning av företagens fasta kostnader, och att konkurrensförhållandena kommer att ändras vid uppstart av nya verksamheter.  Eftersom man med den nya tekniken kan samagera med andra behöver nya företag vare sig ha en fullfjädrad arbetsplats eller en stor organisation. Även personer som söker anställning tjänar helt klart på att finnas med på till exempel Facebook eftersom man via ett bredare nätverk kan få fler tips och mer kunskap än vad man annars hade fått.

Men visst det också nackdelar, konstaterar Håkan Selg.

- Har man byggt upp sin affärsidé på något gammalt är det förstås trist. Exempelvis musikområdets distributionsstrukturer angrips ju av den nya tekniken.

Han tror däremot inte att vad en potentiell arbetstagare skriver på sin privata Facebooksida kommer att spela någon avgörande roll i en rekryteringsprocess.

- Visst kan det vara en faktor att ta hänsyn till. Men ett företag som lägger mycket stor vikt vid sådant lär få väldigt svårt att rekrytera personal överhuvudtaget, konstaterar Håkan Selg med viss ironi.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt