Skip to content

Hurtig: "Assange kommer vilja kräva kompensation av staten"

I tisdags bytte Julian Assange advokat från Leif Silbersky till Björn Hurtig  från Försvarsadvokaterna. Dagens Juridik har frågat honom om turerna i Assange-ärendet.

Hur ser du på att jourhavande kammaråklagare valde att bekräfta uppgiften om att Assange  var misstänkt för våldtäkt?

– Det var mycket oansvarigt gjort och dessutom regelvidrigt. Som jag ser det är detta en väldigt tydlig illustration över obalansen mellan den åtalade och det allmänna vad gäller möjlighet att informera och påverka opinionen. Den som är misstänkt för brott kan beläggas med yppandeförbud, medan myndigheter formligen kan basunera ut anklagelser och uppgifter som kan verka graverande och skada den åtalade. Media har en enorm makt och även domare är människor som läser nyheter och påverkas av de bilder som målas upp.  En enskild individs intressen blir väldigt små när mediedrevet går. Där måste myndigheter ta ett stort ansvar, något som de gång efter gång misslyckas med.

Vad tycker du om att JK nu väljer att utreda saken?

– Det är naturligtvis mycket bra. Förhoppningsvis kommer denna utredning att lyfta debatten kring frågan om rätten att betraktas som oskyldig till att frågan avgjorts inför domstol. Det är en bärande rättstatsprincip som nu riskerar att urholkas på grund av vinningslystnad från enskilda myndighetspersoner. Det krävs ett krafttag för att komma tillrätta med detta. Meddelarfriheten finns till för att avslöja felaktigheter i myndigheternas agerande inte för att peka ut och misstänkliggöra individer som inte funntis skyldiga av domstol.

Planerar du och din klient att vidta juridiska åtgärder och kräva kompensation från staten?

– Just nu är min prioritet att försöka få åtalet mot min klient nedlagt. Sen får vi efter att själva huvudfrågan blivit avklarad ta itu med de skador som min klient lidit på grund av myndigheternas agerande. Min klient känner sig givietvis mycket förfördelad. Det väger tungt när en kammaråklagare väljer att peka ut en enskild individ i samband med  så pass allvarligt brott. Detta har fått mycket stora konsekvenser som djupt påverkat min klient. Det finns olika vägar att gå för att få upprättelse för en sådan här sak, bland annat via JK.

- Jag kan säga att min klient säkert kommer att vilja kräva kompensation från staten.

Johan Björkdahl
red@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt