Skip to content

Arbetet med ”IPRED 2” har påbörjats

Parallellt med hovrättsförhandlingarna i Pirate Bay-målet inleds ett arbete inom EU för att stärka upphovsrätten på gemenskapsnivå.

Förra onsdagen röstade EU-parlementet igenom den så kallade
Gallo-rapporten. Därmed uppmanas Kommissionen nu att se över effektiviteten av de civilrättsliga tvångsmedel som
medlemsländerna genomfört genom införlivandet av IPRED-direktivet.

Parlamentets inställning är att de åtgärder som hittills införts inte
är tillräckligt effektiva och att den illegala fildelningen hotar hela
branschens existens och därmed både arbetstillfällen och intäkter för
medlemsländerna.

245 parlamentariker röstade mot förslaget. Flertalet av dessa kommer
från de gröna och från vänsterhåll. Den farhåga som finns är att detta
kommer att innebära straffrättslig fortsättning på det redan
kritiserade IPRED-direktivet.

Det betänkande som röstats igenom innebär dock att en ny oberoende
studie tas fram som kartlägger omfattningen av upphovsrättsintrången
innan någon ny lagstiftning röstas igenom. Dessutom står parlamentet
fast i sin ståndpunkt att gällande EU-regler och grundläggande
rättigheter måste respekteras.

  • Alt-texten
    Johan Björkdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt