Skip to content

Hon lär jurister att tala som giraffer

Karin Idar bytte bana, från åklagare till utbildningskonsult i Giraffspråket. - Namnet till trots är det inte fråga om något "gulligull", utan en effektiv kommunikationsmodell som passar särskilt bra för jurister, berättar hon.

Karin Idar kom i kontakt med den språkliga modellen Nonviolent Communication år 1987 och arrangerade snart ett föredrag med grundaren, amerikanen Marshall B. Rosenberg, för andra jurister.
 
Kommunikationsmodellen kallas också för Giraffspråket där djuret, med sin långa hals och stora hjärta, står för överblick och empati.
 
Karin Idar, som blev fascinerad över hur praktisk modellen var, började själv använda den i sitt arbete som åklagare.
 
- Jag kunde ibland tidigare få en begäran om överprövning hos överåklagaren av mina beslut, men det fick jag inte efter att jag började bemöta människor på ett mer medvetet sätt.
 
Hon berättar om ett mål hon särskilt kommer ihåg från tiden som åklagare. En ung man skulle höras inför rätten, men så fort han fick en fråga från ordföranden började den unge mannen skratta.
 
Ordföranden blev väldigt irriterad och sa: ”Du skall svara på mina frågor!”. Den unge mannen skrattade ännu mer. Ordföranden: ”Det här är inte någon rolig tillställning skall du veta.”
 
- Jag fick ordet och frågade: ”Är du nervös?”. “Ja”, sa den unge mannen. Han lugnade ner sig och det gick snart att hålla ett förhör med honom.
 
Att lyssna in en person på det här sättet är konstruktivt, konstaterar Karin Idar, och konstruktiv kommunikation är viktigt i alla yrken. Men särskilt lämpad är Giraffspråket för jurister, menar hon.
 
- Vår roll är att förebygga problem eller att lösa dem då de uppstår. Det underlättar vår verksamhet att vi ökar vår medvetenhet om hur vi kommunicerar. Det ger en trygghet att kunna bemöta människor på ett effektivt och professionellt sätt oavsett hur de uttrycker sig, och inte låta sig påverkas av verbala påhopp.
 
Giraffspråket kan användas av såväl praktikanten internt på byrån och den nyexaminerade juriskandidaten på domstolspremiären som affärsjuristen i internationella tvister och brottmålsadvokaten, åklagaren eller domaren i hårt massmediebevakade mål.
 
Det finns ingen risk att en jurist som praktiserar denna kommunikationsmodell i sitt arbete kommer att uppfattas som vek av en tuff motpart.
 
- Det är absolut inte någon “gulligullmodell”, säger Karin Idar.
 
- Att tala Giraffspråket handlar om hur vi uttrycker saker. Att vara tydlig med var man själv står samtidigt som man är beredd att lyssna på andra. Den minskar risken för att vi själva och andra ska hamna i försvarsposition. Det handlar om att verkligen förstå och bli förstådd.
 
- Giraffspråket tillhandahåller ett verktyg för att bemöta arga, hotfulla, ledsna personer så att de lugnar ner sig och kan diskutera sakfrågan, och ett sätt att ta reda på exakt vad en person vill uttrycka till mig oavsett hur otydligt han eller hon uttrycker sig.
 
Karin Idar började hålla föredrag i kommunikation 1989 och tog steget att bli utbildningskonsult i Giraffspråket på heltid 1993 efter 14 år som åklagare.
 
- Det var ett svårt beslut eftersom jag ju hade ett intressant och bra arbete, men jag har aldrig ångrat det. Jag känner en glädje över att få sprida ett så praktiskt användbart verktyg!

Johanna Haddäng
johanna.haddang@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt