Skip to content

Fortfarande risk för att Quick återfaller i brottslighet

Socialstyrelsen gör bedömningen att det fortfarande finns risk för att Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag och att det därför är påkallat att han är intagen för psykiatrisk vård förenad med frihetsberövande.

Efter en sedvanlig omprövning av vårdbeslutet rörande Sture Bergwall beslutade länsrätten att Bergwall ska fortsätta vara intagen för psykiatrisk vård förenad med frihetsberövande.

Bergwall, som vill bli utskriven, överklagade vårdbeslutet till kammarrätten. Domstolen begärde därför in ett yttrande från Rättsliga rådet, Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor, som på torsdagen meddelade sitt yttrande.

Rättsliga rådet gör bedömningen att den psykiska störningen, som föranledde besluten om att Bergwall skulle överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, fortfarande föreligger.

I yttrandet skriver Rättsliga rådet att det till följd av den psykiska störningen finns risk för att Bergwall återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag.

Rättsliga rådet menar därmed att det är påkallat att Bergwall är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård förenad med frihetsberövande och annat tvång.

Vid bedömningen har Rättsliga rådet tagit del av aktuella handlingar och inhämtat journal från Rättspsykiatriska kliniken, Säters sjukhus rörande Sture Bergwall.

Det slutliga beslutet om Bergwalls överklagande fattas av kammarrätten, men det är ovanligt att domstolen går emot rättsliga rådets bedömning.

- Det är nog svårt för jurister att göra en egen avvikande bedömning. Jag tycker inte att det här var ett svårt beslut att fatta när vi väl hade gått igenom allt material, säger hovrättslagman Göran Ewerlöf, ordförande i rättsliga rådet, till TT.

Malin Letser
malin.letser@dagensjuridik.se  

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt